RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.05.2013 Gdańsk Moja Szkoła w Unii Europejskiej- Akademia Młodego Dyplomaty RODM Gdańsk

21 maja , wczesnym popołudniem w Pałacyku Przeździeckich, Minister Jerzy Pomianowski wręczył dyplomy laureatom ogólnopolskiego etapu konkursu "Moja Szkoła w Unii Europejskiej- Akademia Młodego Dyplomaty".

„Wśród laureatów znalazł się reprezentant Pomorza, Grzegorz Żukowski z VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku !!!

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy !!!
W nagrodę pojadą do Pragi, Bratysławy i Budapesztu

Dobiegła końca jubileuszowa 10. edycja programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej – Akademia Młodego Dyplomaty". Laureaci konkursu pojadą na wycieczkę do stolic państw Grupy Wyszehradzkiej.

We wszystkich dziesięciu edycjach programu wzięło udział ok. 13 100 szkół, a 250 laureatów uczestniczyło w organizowanych przez MSZ wizytach studyjnych. Wiceminister Jerzy Pomianowski apelował do nagrodzonych, aby dobrze spożytkowali nagrodę - wizytę w stolicach państw Grupy Wyszehradzkiej: Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej dla siebie, tak, aby obecne zainteresowanie Unią Europejską mogło w przyszłości przerodzić się w zawodową pasję i pracę na rzecz umacniania pozycji Polski w Europie i na świecie.

Celem programu Moja szkoła w Unii Europejskiej jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej i różnych aspektów polskiego członkostwa w UE. W tym roku organizatorzy konkursu skoncentrowali się na współczesnej służbie dyplomatycznej w Polsce i Europie oraz roli, jaką ona pełni w polityce międzynarodowej. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimazjalnych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych w całym kraju.

Z okazji trwającego polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej zespoły konkursowe miały za zadanie przygotować opracowanie nt. Grupy Wyszehradziej jako przykładu dobrosąsiedzkiej współpracy Europejczyków lub opisać dziedzictwo historyczne i nakreślić perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Uczestnicy interpretowali także słowa byłego prezydenta Czech Vaclava Havla „Polityka nie jest sztuką tego co możliwe, lecz tego co niemożliwe” w kontekście przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90. Część prac konkursowych zawierała także interpretacje motta polskiej dyplomacji: „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć”.

I miejsce – Gimnazjum im. Świętego Franciszka z Asyżu w Teresinie (woj. mazowieckie);
autor pracy: Damian Urbaniak; opiekun: Piotr Szlachetko;

II miejsce – Gimnazjum nr 16 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie);
autor pracy: Jakub Brejdak; opiekun: Jerzy Szawdzianiec;

III miejsce – Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkół w Widełce (woj. podkarpackie);
autor pracy: Paweł Dragan; opiekun: Piotr Duda.

I miejsce – Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim (woj. zachodniopomorskie);
autor pracy: Eliza Kędzierska; opiekun: Jolanta Stępczyńska;

II miejsce – Zespół Szkół Skórzno-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu (woj. mazowieckie);
autor pracy: Piotr Tabor; opiekun: Elżbieta Kancler-Ludwicka;

III miejsce – VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku (woj. pomorskie);
autor pracy: Grzegorz Żukowski; opiekun: Janusz Klemens.

Źródło: http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/w_nagrode_pojada_do_pragi__bratyslawy_i_budapesztu#.UZ31JOjpyKU.facebook
facebook