RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.08.2013 Gdańsk Nowa Europa„Nowa Europa”

Przegląd Natoliński, numer I (14), Warszawa 2013
Zbiór publikacji Nowa Europa poświęcony jest analizie i szerszej refleksji nad procesami integracji europejskiej. W tym wydaniu znaleźć     można wszelkie informacje na temat europejskiej polityki energetycznej.  Odkryjemy tam odpowiedzi na pytania odnośnie potencjalnej eksploatacji gazu łupkowego oraz jak stawić czoła rosyjskiej polityce energetycznej. Publikacja ukazuje wnioski z europejskiego kryzysu gazowego w 2012 roku, ale również przedstawia nam przyszłe wyzwania dla europejskiej polityki energetycznej.„Nowa Europa”

Przegląd Natoliński, numer 2 (15), Warszawa 2013
W tym wydaniu publikacji Nowa Europa tematem przewodnim jest Kryzys i jego odmienne oblicze. Jest on elementem, który od lat odgrywa rolę hamulca bądź stymulatora przeobrażeń Unii Europejskiej. Dowiemy się czym jest kryzys, jakie są jego konsekwencje i czy można go uniknąć. Jeden z autorów przedstawi nam w jaki sposób obecny kryzys zagraża tak samo demokracji, jak i gospodarce.„Nowa Europa”

Przegląd Natoliński, numer 2 (13), Warszawa 2012
W tym numerze „Nowej Europy” możemy przeczytać artykuł autorstwa  komisarz ds. wewnętrznych Unii Europejskiej Cecilii Malmström, w którym autorka przedstawia nam rozwój systemu Schengen, pokazuje największe wyzwania, które należy podjąć, aby go usprawnić.  Autorzy kładą nacisk na  problem migracji i dylematy, których  rozwiązanie może mieć wpływ na przyszłą współpracę schengeńską. Książka jest dla wszystkich, którzy chcieliby poznać genezę powstania strefy Schengen oraz jej przyszłość.„Nowa Europa”

Przegląd Natoliński, numer I (12), Warszawa 2012
Dwunasty numer „Nowej Europy” całkowicie poświęcony jest     niemieckiej polityce w Europie. Niemcy od dawna są kluczowym elementem porządku europejskiego, najsilniejszym ośrodkiem wpływów politycznych, rosnących możliwości produkcji i handlu w Europie Środkowej. Autorzy prezentują obawy innych członków Unii Europejskiej w stosunku to potęgi Niemiec.„Nowa Europa”

Przegląd Natoliński, numer I (11), Warszawa 2011
Jedenasty numer „Nowej Europy” w całości poświęcony jest polityce  regionalizmu. Czy regionalizacja stanowi zagrożenie dla współczesnej  integracji, czy jednak to ona napędza proces integracji europejskiej –  właśnie z takimi pytaniami zmierzyli się autorzy tego numeru.    Dowiemy się, jaka jest unijna polityka tworzenia regionów oraz jaka jest  strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.„Nowa Europa”

Przegląd Natoliński, numer 2 (10), Warszawa 2010
Numer  poświęcony jest problematyce suwerenności we współczesnym świecie. Zaprezentowane zostały w nim debaty na temat suwerenności, jaka w ostatnich dekadach toczy się na Zachodzie.  Autorzy podjęli próbę objaśnienia koncepcji kluczowych dla porządku westfalskiego oraz naruszanie modelu westfalskiego.Czy wiesz ...

Fundacja Centrum Europejskie Natolin

- do statutowych celów Fundacji Centrum Europejskie Natolin należą:

  • krzewienie wiedzy na temat integracji europejskiej m. in. w drodze działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, rozwoju studiów europejskich, prowadzenie kształcenia, szkoleń i badań;
  • prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej, realizowanej w drodze organizacji i rozwoju studiów europejskich;
  • współpraca z zagranicznymi organizacjami kształcącymi kadry na potrzeby procesów integracyjnych w Europie oraz tworzenie warunków dla rozwoju ich działalności w Polsce;
  • skupianie wokół idei Fundacji wykładowców, twórców i propagatorów integracji europejskiej spośród przedstawicieli nauki w kraju i za granicą.

Nowa Europa. O pismie

Po wejściu Polski do Unii potrzeba pogłębionych badań i refleksji naukowej nad procesami integracji europejskiej będzie coraz większa. Chcielibyśmy służyć pomocą w tej dziedzinie. Centrum Europejskie Natolin to miejsce, gdzie dzięki przygotowywaniu różnorodnych raportów, poświęconych choćby ocenie kosztów i korzyści z naszego przystąpienia do Unii Europejskiej, powstało forum debat z partnerami z Polski i innych krajów. Chcemy, ażeby efekty tej współpracy znalazły swoje odbicie na łamach „Nowej Europy”. Pamiętając także o ożywionych dyskusjach toczonych na temat zintegrowanej Europy w przeszłości – w Polsce i na emigracji, pragnęlibyśmy przywołać dzisiaj tamte najlepsze tradycje. „Nowa Europa” ma być periodykiem naukowym poświęconym analizie i szerszej refleksji. Będziemy więc stronić od publicystyki i pobieżnego referowania zdarzeń. „Nowa Europa” nie jest jednak adresowana wyłącznie do środowiska akademickiego. Mamy nadzieję, że zainteresuje także polityków, dziennikarzy, urzędników, studentów – słowem wszystkich tych, którzy żywo interesują się integracją europejską i odczuwają potrzebę głębszego w nią wglądu.

Naszym celem jest przybliżenie szerokiemu gronu czytelników najciekawszych analiz i opinii dotyczących zagadnienia, podnoszonego w danym numerze pisma. Planujemy także przedruk najciekawszych tekstów o szczególnej doniosłości. Chcemy w ten sposób wypełnić lukę wynikającą z polskiej nieobecności w europejskiej debacie przez ostatnie dziesięciolecia. Pragniemy przedstawiać polskiemu czytelnikowi nie tłumaczone dotychczas artykuły, które z punktu widzenia toczącej się w Europie debaty politycznej nie straciły nic ze swojej aktualności. Będziemy także publikować omówienia i recenzje najciekawszych wydanych ostatnio książek o tematyce europejskiej.

W krajach Unii Europejskiej toczy się cały czas debata nad przyszłością integracji europejskiej. Jej intensywność w rożnych krajach członkowskich jest inna. W wypadku Polski ma ona jednak bardzo szczególny charakter. Po społecznej i politycznej dyskusji poprzedzającej referendum akcesyjne w 2003 roku oraz po zakończeniu reform traktatów Unii Europejskiej dzisiejsza debata o integracji jest dla Polaków sprawdzianem umiejętności trzeźwej oceny własnej roli w rozszerzonej Unii Europejskiej, sformułowania swojego rozumienia integracji europejskiej oraz pierwszą realną szansą wywarcia wpływu na przyszły kształt Unii. Dzięki tej debacie polscy obywatele mogą przekonać się, że integracja europejska nie jest tylko odległą ideą, lecz czymś bardzo konkretnym. Jest sferą prawdziwej polityki i uzgadniania odmiennych, czasami sprzecznych interesów.

http://www.natolin.edu.pl/publikacje_ne_opismie.html
facebook