SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.09.2013 Gdańsk Rozwój w Obiektywie RODM Gdańsk

Konkurs fotograficzny!

Jeśli interesujesz się fotografią weź udział w konkursie, którego celem jest zainteresowanie Polaków problemami rozwoju świata,a także przybliżenie
Milenijnych Celów Rozwoju, ułatwienie zrozumienia problemów związanych z rozwojem globalnym.

Prace konkursowe będą przyjmowane za pośrednictwem strony www.konkursmsz.national-geographic.pl w trzech kategoriach tematycznych:

• Demokracja i prawa człowieka w rozwoju,
• Edukacja i przedsiębiorczość kluczem do lepszego życia,
• Wpływ środowiska przyrodniczego na życie człowieka.

Uczestnik może przesłać do pięciu fotografii w każdej kategorii.

Szczegółowe informacje o sposobie zgłaszania zdjęć znajdują się w regulaminie konkursu
dostępnym na stronie www.konkursmsz.national-geographic.pl

Jesteście zainteresowani? Zgłaszajcie się, czekają nagrody.
facebook