RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

11.02.2014 Gdańsk Unijna Rada Spraw Zagranicznych o perspektywie europejskiej dla Ukrainy RODM Gdańsk

Umowa Stowarzyszeniowa wraz z Umową o Pogłębionej Strefie Wolnego Handlu nie są ostatecznym celem we współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą - stwierdzono w konkluzjach z poniedziałkowej Rady Spraw Zagranicznych w Brukseli z udziałem ministra Radosława Sikorskiego.

Problematyka Partnerstwa Wschodniego oraz sytuacja na Ukrainie, gdzie od miesięcy trwają demonstracje na rzecz zbliżenia z UE, były jednymi z głównych tematów Rady ds. Zagranicznych, która odbyła się 10 lutego w Brukseli. Wiele dyskusji wzbudziła kwestia możliwości zapewnienia pomocy finansowej dla Kijowa. Jeszcze przed obradami Rady minister Sikorski wskazywał na ogromne możliwości pozyskiwania przez Ukrainę środków międzynarodowych, w tym z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Istnieją także możliwości wsparcia makroekonomicznego czy wykorzystania środków Komisji Europejskiej. Jednak, aby uzyskać wsparcie, Ukraina musi zacząć się reformować. „Na niezreformowaną gospodarkę pieniędzy nie będzie” – stwierdził Radosław Sikorski. Wskazał także na inne formy wsparcia, które mogłyby być bardzo cenne dla Ukrainy, w tym przede wszystkim w odniesieniu do rozwiązywania problemów wynikających z ograniczeń handlowych czy poszukiwania rynków zbytu dla swoich produktów. „W takiej sytuacji powinniśmy udzielić wsparcia eksperckiego czy handlowego, tak aby ewentualne bojkoty produktów ukraińskich nie odniosły swoich celów politycznych” – dodał szef polskiej dyplomacji.

Obrady Ministrów Spraw Zagranicznych państw UE poświęcone były ponadto sytuacji w Syrii i na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce, w tym przede wszystkim w Republice Środkowoafrykańskiej. Rada zadecydowała o wysłaniu do RSA, na podstawie mandatu ONZ zawartego w rezolucji 2134 (2014), europejskiej misji wojskowej. Podjęta decyzja stwarza ramy prawne na rzecz szybkiego uruchomienia misji EUFOR RCA, której zadaniem będzie pomoc przy zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w regionie miasta Bangui oraz stworzenie warunków dla niesienia ludności pomocy humanitarnej. Podkreślono także wagę kwestii obrony praw chrześcijan podczas obecnego konfliktu.

Unijni szefowie dyplomacji przyjęli także mandat negocjacyjny niezbędny do otwarcia dialogu politycznego i współpracy z Kubą. Ma to pomóc w skutecznej ochrony interesów UE na Kubie oraz pracy na rzecz promocji praw człowieka i podstawowych swobód na wyspie. Kolejne spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych planowane jest w połowie marca 2014 r.

Źródło: MSZ RP
facebook