RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.03. 2014 Gdańsk Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu RODM Gdańsk

Współpraca województw, miast i gmin z zagranicznymi partnerami jest świetnym przykładem dojrzałości naszego społeczeństwa i zakresu przemian demokratycznych, jakie dokonały się w naszym kraju – powiedziała podsekretarz stanu Katarzyna Kacperczyk podczas spotkania Zespołu ds. Europejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, które odbyło się 4 marca w Warszawie.

W trakcie posiedzenia poruszano m.in. temat marki Polska i zasad jej komunikacji. Podsumowano także współpracę oraz wyniki konkursów ogłaszanych przez MSZ dla samorządów i organizacji pozarządowych w roku 2013. Wiceminister Kacperczyk podkreśliła znaczący wzrost roli samorządu terytorialnego w realizacji polityki zagranicznej kraju w ostatnich latach.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu jest organem pomocniczym Rady Ministrów stanowiącym forum wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego. W jej skład wchodzi sześciu przedstawicieli strony rządowej oraz 6 reprezentantów organizacji samorządowych (Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej). Zespół ds. Europejskich, którego współprzewodniczącą jest minister Kacperczyk, zajmuje się wspólnymi inicjatywami Rządu RP i samorządu terytorialnego poza granicami kraju.
facebook