RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.03. 2014 Gdańsk Trójkąt Weimarski o przyszłości UE RODM Gdańsk

Przygotowania do Rady Europejskiej, przyszłość UE po wyborach do Parlamentu Europejskiego, polityka bezpieczeństwa oraz kryzys na Ukrainie były tematami spotkania ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego. W spotkaniu 17 marca w Paryżu, uczestniczył sekretarz stanu Piotr Serafin, minister delegowany ds. europejskich w MSZ Francji Thierry Repentin oraz niemiecki minister stanu Michael Roth.

Wiceminister Piotr Serafin podkreślił, że polityka UE powinna pozwolić na określenie ram procesu kształtowania polityki klimatyczno-energetycznej 2030. Wiceszef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że konieczne jest zaplanowanie procesu i harmonogramu dochodzenia do kompromisu.

Rozmówcy zgodzili się co do konieczności wyciągnięcia wniosków z obecnego kryzysu na Ukrainie i rozważenia, co kraje europejskie mogą zrobić wspólnie, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo energetyczne. – Wobec kryzysu u naszych wschodnich sąsiadów konieczna jest współpraca tak Europy, jak i całego świata zachodniego. – powiedział wiceminister Serafin.

Współpraca ministrów ds. europejskich w ramach Trójkąta Weimarskiego, jako forum uzgadniania stanowisk i inicjowania przedsięwzięć, została zapoczątkowana w listopadzie 2008 r. w Paryżu. Polska będzie gospodarzem kolejnego spotkania.
facebook