RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.03. 2014 Gdańsk Weź udział w konkursie "Polska dla wszystkich" RODM Gdańsk

W ramach obchodzonego 21 marca Międzynarodowego Dnia Walki z Dyskryminacją Rasową MSZ wspiera akcję zamalowywania rasistowskich napisów, a także ogłasza kolejną edycję konkursu „Polska dla wszystkich”.

Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1966 roku. W tym dniu Stowarzyszenie „Projekt Polska” pod hasłem „HEJT STOP” organizuje w kilku polskich miastach akcję zamalowywania rasistowskich i obelżywych napisów oraz graffiti. Polski resort dyplomacji przyłącza się do tej inicjatywy.

Od czterech lat Minister Spraw Zagranicznych RP ogłasza też konkurs „Polska dla wszystkich”, zachęcający do tolerancji i przeciwstawiania się przejawom rasizmu i antysemityzmu oraz promujący dialog międzykulturowy.

Konkurs jest adresowany do osób, którymi kieruje obywatelska potrzeba działania na rzecz dialogu z innymi, nie zaś ich wykluczania. Mogą wziąć w nim udział wszelkiego rodzaju placówki i instytucje edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszyscy ludzie, którym bliska jest idea szacunku dla różnorodności.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty, które nie były wcześniej prezentowane. Należy je zarejestrować na stronie www.polskadlawszystkich.pl do 15 października, a zrealizować w przestrzeni publicznej 17 października 2014 roku. Na portalu akcji „Polska dla wszystkich” dostępny jest regulamin, terminarz oraz formularz rejestracji. Łączna pula nagród to aż 30 000 zł, a dla studentów lub doktorantów możliwość odbycia stażu w MSZ.
facebook