RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.04.2014 Gdańsk Projekty statuetki Nagrody Solidarności Międzynarodowej. RODM Gdańsk

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają do zgłaszania projektów statuetki Nagrody Solidarności Międzynarodowej.

Zaproszenie skierowane jest do polskich absolwentów artystycznych szkół wyższych. Aby wziąć udział w postepowaniu, należy przekazać projekt pod adres i w sposób wskazany w regulaminie, w terminie do 24 kwietnia 2014 r. Wybór wykonawcy nastąpi 5 maja 2014 r.

Z autorem wybranego projektu zostanie zawarta umowa o dzieło na kwotę brutto 18 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się w regulaminie.
Ewentualne zapytania składać można również na adres poczty elektronicznej: grafika@msz.gov.pl

Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz opis techniczny znajdują się pod linkiem:
http://www.odm.gov.pl/pl/odm/aktualnosci/msz_poszukuje_wykonawcy_projektu_statuetki_nagrody_solidarnosci_miedzynarodowej
facebook