RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.04.2014 Gdańsk Wykład szefa polskiej dyplomacji w Akademii Obrony Narodowej RODM Gdańsk

O konsekwencjach kryzysu ukraińskiego dla Polski, Europy i świata minister Radosław Sikorski mówił w poniedziałek w Akademii Obrony Narodowej podczas specjalnego wykładu wygłoszonego w ramach Wszechnicy Bezpieczeństwa pod patronatem Prezydenta RP.

- Świat przestaje spoglądać na Rosję poprzez pryzmat własnej poprawności politycznej, która nakazywała doktrynalnie odrzucać wszelkie zagrożenia ze strony Moskwy – rozpoczął swe wystąpienie min. Sikorski. Przekonywał, że nie powinniśmy czerpać satysfakcji z faktu, iż to my mieliśmy rację w ocenie polityki rosyjskiej, ale wykorzystać obecny moment dla poprawy naszego bezpieczeństwa narodowego.

Jako najważniejsze sprawy szef polskiej dyplomacji wymienił: dostosowanie doktryny wojskowej NATO do realnych zagrożeń, zwiększenie obecności wojsk Sojuszu w Europie środkowo-wschodniej i regularne ćwiczenia sił sojuszniczych. – W naszej doktrynie wojskowej musimy myśleć nie tylko o złych, ale nawet najgorszych scenariuszach, bo czasy postmodernistycznych iluzji o bezpieczeństwie Polski właśnie się skończyły – powiedział min. Sikorski.

W kwestiach politycznych podkreślił konieczność przyspieszenia prac nad przyjęciem przez Polskę euro, co jeszcze bardziej „związałoby nasz kraj ze zjednoczoną Europą i uczyniło niezbędnym elementem elementem europejskiej układanki“. Zdaniem Sikorskiego, lekarstwem na obecny kryzys może być tylko pogłębienie integracji europejskiej, która umożliwi państwom członkowskim bliższą współpracę energetyczną, czy w zakresie polityki zagranicznej: – Iluzje niektórych, że UE mogłaby być tylko strefą wolnego handlu, dziś pokazują, jak niebezpieczne są to marzenia.

Namawiał też do niełatwego, ale koniecznego dialogu wewnątrzeuropejskiego: – Działając w pojedynkę, albo co gorsza na kontrze wobec największych graczy Unii, nie tylko osłabiamy własne stanowisko, ale i narażamy się na odwet Rosji. Zapewnił jednak, że celem polskiej dyplomacji nie jest marginalizacja Rosji, ale jej powrót na ścieżkę konwergencji z Zachodem.

Wszechnica Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej to seria wykładów pod patronatem Prezydenta RP, które wygłaszają prominentni mówcy. Są one adresowane nie tylko do studentów, ale kadry dowódczej Wojska Polskiego i wpływowych osób w państwie.

Na zakończenie spotkania, rektor-komendant AON gen. dyw. dr hab. Bogusław Pacek uhonorował ministra Sikorskiego tytułem „Człowiekowi Wielkiej Wiedzy, Honoru i Wspaniałego Serca“. Wykładu ministra Sikorskiego wysłuchało ponad 700 słuchaczy, z których spora część ze względu na brak miejsc siedzących wytrwała na stojąco do końca debaty.
facebook