RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.06.2014 Gdańsk Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej - poradnik dla kibica RODM Gdańsk

12 czerwca w Brazylii rozpoczną się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które będą trwały ponad miesiąc. Obywatele polscy przebywający na terenie Brazylii mogą liczyć w nagłych przypadkach na pomoc dwóch urzędów konsularnych: Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie oraz Referatu ds. Konsularnych w Ambasadzie RP w Brasilii.

TELEFONY KONTAKTOWE DO POLSKICH PLACÓWEK KONSULARNYCH:

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kurytybie, www.kurytyba.msz.gov.pl
tel. (+ 55 41) 3019-4662,
tel. dyżurny (tylko w nagłych wypadkach): (+55 41) 9953-6670.

Ambasada RP w Brasilii – Referat ds. Konsularnych, www.brasilia.msz.gov.pl
tel. (+55 61) 3212-8000,
tel. dyżurny (tylko w nagłych wypadkach): (+55 61) 8143-1200.

W czasie mistrzostw, w miastach, w których nie ma polskich urzędów konsularnych, obywatele polscy będą mogli zwrócić się o pomoc w nagłych przypadkach do urzędu konsularnego dowolnego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Przed podróżą zalecamy także zarejestrowanie się w systemie e-konsulat poprzez stronę MSZ.

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Polacy nie potrzebują wizy wjazdowej jeżeli podróżuje się do Brazylii w celach turystycznych na okres nie dłuższy niż 90 dni. Wjazd na terytorium Federacyjnej Republiki Brazylii możliwy jest za okazaniem ważnego paszportu (powinien być ważny min. 6 miesięcy od daty wjazdu na teren Brazylii).

Cudzoziemcy podróżujący do Brazylii otrzymują na pokładzie samolotu tzw. wizę wjazdową. Dokument ten należy wypełnić, okazać podczas kontroli paszportowej, a następnie zachować, gdyż jego okazanie jest niezbędne podczas opuszczania Brazylii. Zaleca się wykupienie przed wyjazdem ubezpieczenia medycznego, obejmującego pomoc za granicą, w tym także koszty transportu medycznego do Polski. Należy wybrać ubezpieczyciela mającego przedstawicielstwa w Ameryce Południowej - w przeciwnym razie ubezpieczenie może nie być honorowane.

BEZPIECZEŃSTWO

Istnieje duże prawdopodobieństwo  manifestacji i strajków, które mogą spowodować poważne utrudnienia i paraliż środków transportu. Przy tego typu incydentach miejscowa policja może zastosować gaz łzawiący. Ze względu bezpieczeństwa zalecane jest unikanie dużych zbiorowisk i nieprzyłączanie się do manifestacji, nawet pokojowych.

Nie zalecamy oddalania się od centrów i głównych  punktów turystycznych, zwłaszcza w godzinach nocnych, aby zminimalizować potencjalne zagrożenia (napady i kradzieże). Ostrożność należy zachować także w środkach komunikacji miejskiej, taksówkach oraz samochodach prywatnych. Zaleca się  nieeksponowanie aparatów komórkowych, fotograficznych, biżuterii, etc. Zdecydowanie odradzamy zwiedzanie niektórych miejsc nocąlub bez sprawdzonych przewodników, a szczególnie slumsów w Rio de Janeiro (favelas).

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ambasady RP w Brasili. Znajdują się tam również dane teleadresowe jednostek policyjnych wyspecjalizowanych w pomocy turystom:http://www.brasilia.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/mistrzostwa_swiata_w_pilce_noznej_2014

Polecamy także poradnik „Polak za Granicą”http://poradnik.poland.gov.pl/.
facebook