RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.11.2014 Gdańsk Dzień Służby Zagranicznej

Dzień Otwarty MSZ

Dzień Służby Zagranicznej upamiętnia rocznicę nadania pierwszej oficjalnej depeszy dyplomatycznej odrodzonej Polski, którą 16 listopada 1918 roku wysłał w świat Józef Piłsudski. Z tej okazji serdecznie zapraszamy Państwa w dniu 15 listopada 2014 roku (sobota) w godzinach 10.00–18.00 do odwiedzenia najważniejszych budynków i pomieszczeń Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby zapoznać się z pracą naszego resortu.

Obchody Dnia Służby Zagranicznej w 2014 roku wpisują się w trzy ważne dla Polski rocznice: 25-lecie wolności, 15-lecie członkostwa w strukturach NATO i 10-lecie członkostwa w Unii Europejskiej. Jednocześnie chcielibyśmy nawiązać do historii polskiej dyplomacji prezentując Państwu 600 lat barwnych relacji polsko-tureckich. Z tej okazji otworzyliśmy dla Państwa trzy budynki MSZ. Dla najmłodszych spotkanie z dyplomacją organizuje Ośrodek Debaty Międzynarodowej.

Serdecznie zapraszamy!

Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju. Minister spraw zagranicznych koordynuje politykę zagraniczną rządu i posiada szerokie kompetencje w tym zakresie, wynikające z polskiego prawa.BUDYNEK GŁÓWNY MSZ, AL. J. CH. SZUCHA 23

Budynek został zaprojektowany przez architektów Tadeusza Leśniewskiego oraz Stefana Colonna-Walewskiego i oddany do użytku w 1929 roku dla Najwyższej Izby Kontroli Państwa. Architektura gmachu jest utrzymana w stylu zmodernizowanego klasycyzmu, fasadę gmachu obłożono czerwonym piaskowcem z Wąchocka. Od 1945 roku gmach przy Alei Szucha 23 jest siedzibą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wystawa „1989 koniec systemu” pokazuje „wybuch polskiej wolności” w 1989 roku poprzez symbole polskich przemian. „Okrągły stół”, kampania wyborcza, pierwsze częściowo wolne wybory 4 czerwca 1989 roku i wybór pierwszego w tej części Europy niekomunistycznego premiera zdecydowały o rozwoju ruchów wolnościowych i o przyszłości całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Wystawa prezentująca dorobek traktatowy Polski 1989–2014 i rolę prof. Krzysztofa Skubiszewskiego w sformułowaniu podstawowych założeń polskiej racji stanu, odzyskaniu przez Polskę podmiotowości politycznej, zagwarantowaniu jej bezpieczeństwa, doprowadzeniu do członkostwa w strukturach NATO i Unii Europejskiej, a także zbudowaniu dobrosąsiedzkich stosunków ze wszystkimi państwami regionu.

Centrum Prasowe MSZ jest dostosowane do potrzeb współczesnych mediów i wyposażone w zaawansowane technicznie zaplecze, profesjonalne oświetlenie, nowoczesną ściankę wizyjną oraz sprzęt nagłośnieniowy. W ten sposób MSZ zapewnia wysoki komfort pracy dziennikarzy zapraszanych na konferencje prasowe, a jednocześnie podnosi standard obsługi medialnej resortu dyplomacji.

BUDYNEK ARTICOM, AL. J. CH. SZUCHA 21M

Wystawa „10 lat Polski w Unii Europejskiej” prezentuje starania Polski na drodze do Unii Europejskiej, dekadę pełnoprawnego członkostwa oraz pozytywne zmiany, które zaszły nad Wisłą na przestrzeni ostatnich lat. Plakaty wykonane przez dzieci obrazują sposób postrzegania naszego członkostwa przez osoby urodzone już w Unii Europejskiej.

Sala edukacyjna dla młodzieży szkolnej pozwala poznać historię, cele i polityki Unii Europejskiej oraz kulturową różnorodność państw członkowskich. Poprzez udział w konkursach i quizach młodzi ludzie mogą zweryfikować swoją wiedzę i wygrać liczne nagrody. Na koniec, z pomocą Fotomatu każdy będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie przy stole przygotowanym do podpisania umowy międzynarodowej.

PAŁACYK PRZEŹDZIECKICH, UL. FOKSAL 6
W 1896 roku właścicielem pałacyku został Rajnold hr. Przeździecki, który w okresie międzywojennym sprawował funkcję zastępcy szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ. Od 1936 roku w pałacyku mieściło się poselstwo, a później ambasada Japonii. Zniszczony podczas nalotów na Warszawę, po 1945 roku przeszedł na własność Skarbu Państwa. Odbudowany w latach 50. według zmienionego projektu, jest miejscem organizowanych przez MSZ oficjalnych spotkań, konsultacji politycznych oraz przyjęć dyplomatycznych.

Wystawa „600 lat kontaktów polsko‑tureckich 1414–2014” dokumentuje relacje dyplomatyczne, handlowe i kulturalne pomiędzy Polską a Turcją na podstawie dokumentów pochodzących z Archiwum Koronnego Warszawskiego, przechowywanych obecnie przez Archiwum Główne Akt Dawnych. Dokumenty te, w skład których wchodzą m.in. listy sułtanów i wielkich wezyrów kierowane do królów i dostojników Rzeczypospolitej, stanowią unikalny zbiór w skali Europy.

Organizacja przyjęć zgodnie z zasadami Protokołu Dyplomatycznego będzie tematem spotkania zorganizowanego na piętrze Pałacyku, gdzie przez 60 lat organizowane były śniadania, obiady i przyjęcia dyplomatyczne wydawane z okazji spotkań Ministra Spraw Zagranicznych z jego gośćmi z całego świata.

Prezentacja książki „Orzeł i Półksiężyc. 600 lat polskiej publicystyki poświęconej Turcji” z Biblioteki Jedności Europejskiej wydawanej przez MSZ. Książka zawiera 31 tekstów napisanych przez Polaków o Turcji na przestrzeni ostatnich sześciu wieków, od Jana Długosza, przez księcia Mikołaja Radziwiłła Sierotkę, Jana Potockiego czy Michała Sokolnickiego, aż po Witolda Szabłowskiego. Te autorskie relacje, często niewolne od stereotypów i konwencji literackich swoich epok, wnoszą wiele nowego do postrzegania i rozumienia Turcji nad Wisłą.

OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ, UL. KRUCZA 38/42

Podstawowymi zadaniami ODM jest poszerzanie i kształtowanie wiedzy obywateli na temat polskiej polityki zagranicznej (w tym spraw europejskich) oraz działanie na rzecz włączania poszczególnych grup społecznych w debatę na temat kierunków rozwoju tej polityki.

„Ambasada Bajkowej Krainy” to dwugodzinne spotkanie dla dzieci w wieku 5-10 lat, podczas którego nasi goście poznają pracę dyplomatów, przeniosą się do różnych państw europejskich i usłyszą najpiękniejsze bajki, legendy i opowieści z tej części świata. Wezmą także udział w kreatywnych warsztatach, podczas których własnoręcznie wykonają Bajkowe Paszporty w formie książeczek „pop-up”, zaprojektują Bajkową Ambasadę oraz stworzą postaci Bajkowego Ambasadora i pracowników Ambasady Bajkowej Krainy.
facebook