SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

08.01.2015 Gdańsk "Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 – Promesa" Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do Programu pt.
„Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 – Promesa” 

Celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.

O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się:

- samorządowe instytucje kultury
- z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pozarządowe;
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
- państwowe uczelnie artystyczne.

W ramach programu Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie zadań w obrębie trzech działań, które są priorytetami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

- kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia  i Ukraina)
– kwota do rozdysponowania to 2 500 000 PLN;

- kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego
(Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja i Szwecja)
– 2 880 000 PLN;

- pozostałe kraje świata, w tym o statusie priorytetowym
– Albania, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry i Chiny
-  3 970 000 PLN.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 PLN, a maksymalna to 500 000 PLN.
Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2015 r.

Szczegółowe informacje o Programie, w tym regulamin, wytyczne oraz zalecenia dodatkowe, znajdują się na stronie internetowej MKiDN:
http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/promocja-kultury-polskiej-za-granica-2016---promesa.php
facebook