SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.04.2015 Gdańs dzień.de | der-tag.pl pod hasłem "Perspektywy zawodowe" RODM Gdańsk

Od 1 do 17 czerwca 2015 roku po raz piąty odbędzie się akcja Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży. Zapraszamy szkoły, organizacje młodzieżowe, instytucje, firmy, partnerstwa polsko-niemieckie do przygotowania projektu na temat przyszłości zawodowej młodzieży. Na zgłoszenia za pośrednictwem  formularza on-line na stronie internetowej www.der-tag.pl   czekamy do 8 maja br.

Inspiracje z kraju sąsiada

Zachęcamy do poszukania ciekawych tematów związanych z polskim i niemieckim rynkiem pracy. Może jest w okolicy jakieś przedsiębiorstwo z Niemiec i można wybrać się tam z grupą młodzieży? Dlaczego działa w Polsce? Czy ma ofertę praktyk i staży dla młodych osób? Czym wyróżnia się na rynku? Warto skontaktować się z partnerską grupą z Niemiec i nawzajem wymienić się informacjami na temat możliwości rozwoju zawodowego, jakie oferuje sąsiedni kraj. Czy są jakieś ciekawe zawody, których u nas nie ma?  Czym różnią się szkolenia zawodowe w Polsce i Niemczech? Doświadczenia z kraju sąsiada mogą pomóc spojrzeć szerzej na własne predyspozycje i możliwości zawodowe oraz skłonić do refleksji na temat przyszłości. Formuła, czas trwania projektu i podejście do tematu leżą w rękach organizatorów.

Instytucje i przedsiębiorstwa

Zapraszamy przedsiębiorstwa z Polski i Niemiec, by umożliwiały zaangażowanym w akcję grupom młodzieży spotkania np. podczas dni otwartych drzwi. Wszystkie zainteresowane instytucje i osoby zachęcamy do przeprowadzenia własnych projektów skierowanych do młodzieży. Mogą to być prezentacje ciekawych zawodów, wywiady z pracownikami, filmy, mini-targi szkoleń i praktyk, publikacje na temat rynku pracy i wiele innych.
Projekty realizowane w ramach akcji zostaną objęte patronatem Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży i będą przez nas wpierane merytorycznie. Dla uczestników akcji przewidzieliśmy upominki.  Finansowe wsparcie projektu możliwe jest tylko wówczas,
gdy w ramach akcji odbędzie się polsko-niemiecka wymiana młodzieży.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.der-tag.pl

Kontakt:

Anna Lechowicz
koordynatorka akcji
tel. 22 518 89 18
e-mail: dziende@pnwm.org
facebook