SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.05.2015 Gdańsk 11 lat Polski w Unii Europejskiej MSZ

Polska jednym z najszybciej rozwijających się państw członkowskich UE. Polski sukces rozwojowy związany jest z efektywnym wykorzystaniem środków unijnych - konkluzje raportu MSZ podsumowującego 11 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Po 11 latach w UE Polska nadal jest w ścisłej czołówce najszybciej rozwijających się państw członkowskich. Skumulowany wzrost PKB w odniesieniu do 2003 r. wyniósł w Polsce 53% (dla porównania w przypadku krajów UE-28 było to 12%, dla strefy euro - 9%, dla państw, które przystąpiły do UE po roku 2004 - ok. 32%). Polska była jedynym krajem w UE, który od 2003 r. nie odnotował recesji. W 2013 r. polski produkt krajowy brutto, mierzony wartością siły nabywczej, wyniósł 68,1% średniej UE.

Pomimo trudnych uwarunkowań politycznych i gospodarczych, związanych z konfliktem na Ukrainie i embargiem nałożonym przez Rosję, eksport towarów osiągnął rekordową wartość 163,1 mld euro i był wyższy od notowanego rok wcześniej o 5,2%. Na tak dobre wyniki eksportu wpłynęły przede wszystkim pozytywne tendencje w wymianie z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W 2014 r. odnotowano wzrost eksportu towarów do UE aż o 8,1% (do 125,8 mld euro) wobec jego spadku do krajów pozaunijnych o 3,5% (do 37,4 mld euro).

Wg danych na koniec 2014 r. w Polsce poziom absorpcji  środków polityki spójności na lata 2007-13 (do rozliczenia do końca br.) wynosi ponad 85%. Jest to największa wartość w naszym regionie.

Raport do pobrania:
http://www.msz.gov.pl/resource/0f0b781c-888c-403b-8dee-7bbfc6778aa7:JCR
facebook