SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

30.06.2015 Gdańsk Debata: 25 lat wolności Europy Środkowo- Wschodniej RODM Gdańsk

19 czerwca na Zamku w Krokowej odbyła się debata pt. „25 lat wolności w Europie Środkowo-Wschodniej” ze specjalnym udziałem:

Adama Hlebowicz a – byłego opozycjonisty, dziennikarza, historyka, potomeka rodu wilniuków. Podróżnika  do Azji Środkowej, autora kilkunastu książek oraz setek materiałów dziennikarskich i naukowych. Na co dzień, szefa Radia Plus w Gdańsku. Odznaczonego estońskim Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej, Złotym Krzyżem Zasługi.

Romualda Mieczkowskiego - poety, dziennikarza, animatora kultury, opozycjonisty. Redaktora naczelnego Kwartalnika „Znad Wilii”. Współtwórcy festiwalu poezji w Wilnie – "Maj na Wilią" oraz Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii”.

Bolesława Kurka – urodzonego w Mościskach pod Lwowem. W latach 1993-96 dyrektora słynnego polskiego chóru „Echo” we Lwowie. Dyrektora Centrum Kultury na Zamku w Świdwinie. Uhonorowanego odznaczeniem Zasłużonego Działacza Kultury nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi za Krzewienie Kultury nadanym przez Prezydenta RP.

Janusza Łukaszewski ego – Kresowianina. W latach 1990-94 pracownika MSZ – kierownika Agencji Konsularnej we Lwowie, konsula RP w Chicago. Odznaczonego za działalność na rzecz Lwowa i środowisk kresowych Krzyżem II Obrony Lwowa „Semper Fidelis”.

powiekszenie powiekszenie


Dyskusję moderował:

Piotr Wdowiak – dziennikarz, rusycysta, wydawca i b. konsul oraz I sekretarz Ambasady RP w Wilnie (2008-2013). Autor czterech publikacji książkowych oraz kilkudziesięciu artykułów dziennikarskich i analitycznych z dziedziny sowietologii, stosunków międzynarodowych, historii i nauk społecznych. Obecnie pisze pracę nt. tożsamości polsko-litewskich i - niemieckich rodów.

Debacie towarzyszyła wystawa „Od Jagiellońskiej do Europejskiej”, przedstawiająca wspólne dobra materialne i dziedzictwo intelektualne krajów, które były związane z unią w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.


powiekszenie powiekszenieDebacie towarzyszyła wystawa pt. „Od Jagiellońskiej do Europejskiej przedstawiająca wspólne dobra materialne i dziedzictwo intelektualne krajów, które były związane z unią w ramach Rzeczpospolitej Obojga Narodów.   Autor wystawy: Piotr WdowiakORGANIZATORZY DEBATY

Gmina Krokowa,
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej w Gdańsku,
Fundacja „Europejskie Spotkania”,
Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa
facebook