SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

02.07.2015 Gdańsk Prezydencja Luksemburga RODM Gdańsk

Od 1 lipca 2015 r. Luksemburg przez pół roku będzie kierować pracami w Unii Europejskiej. Stery we Wspólnocie przejął od Łotwy. To będzie dwunasta prezydencja Luksemburga w Unii podczas której zaplanowano prawie 240 spotkań, w tym 21 narad ministerialnych.

1 lipca Luksemburg – jedno z najbardziej doświadczonych państw członkowskich – przejmuje półroczną rotacyjną prezydencję w Radzie UE. Luksemburg będzie musiał poradzić sobie z palącymi problemami takimi jak kryzys zadłużenia w Grecji, nielegalna migracja do UE i przygotowania do grudniowej konferencji klimatycznej w Paryżu. Zapytaliśmy sześciu europosłów z Luksemburga o główne wyzwania, które stoją przed prezydencją ich kraju.

Georges Bach (EPL)


"Jestem członkiem Komisji Transportu i Turystyki i dlatego ważna będzie dla mnie finalizacja czwartego pakietu kolejowego – z wynikiem satysfakcjonującym dla przedsiębiorstw, konsumentów, ale także dla pracowników kolei. W sferze socjalnej priorytetem są wzrost i zatrudnienie. Spodziewam się przedstawienia konkretnych środków w dziedzinie bezrobocia młodych, ale także walki z długotrwałym bezrobociem oraz działań na rzecz wzrostu zatrudnienia wśród kobiet."

Frank Engel (EPL)


"Rzadko, o ile kiedykolwiek w przeszłości, prezydencja Luksemburga miała przed sobą tak wiele tak poważnych wyzwań – kryzys migracyjny, kulminacja kryzysu w Grecji, Wielka Brytania, która wciąż chce Europy, która nie istnieje i grozi wyjściem z Europy, którą znamy. Jak gdyby tego było mało, europejskiej gospodarce brakuje inwestycji, dynamiki i wzrostu. Naprawa tego wszystkiego w sześć miesięcy będzie niemożliwa. Jak najlepsze zarządzanie jest tradycją luksemburskich prezydencji. Musi nam się udać – nie ma innego wyboru."

Viviane Reding (EPL)


"Tylko poprzez wdrożenie spójnych polityk, które będą realizowane przez wszystkie państwa członkowskie, możemy poradzić sobie z wyzwaniami, które przed nami stoją. Luksemburg musi nadać nową dynamikę (temu procesowi – red.). W dziedzinie gospodarki źródłem wzrostu i stabilności mogą być: stworzenie prawdziwego jednolitego rynku cyfrowego, pogłębienie unii gospodarczej, monetarnej i fiskalnej, a także sfinalizowanie zbalansowanych umów handlowych. Jeśli chodzi o sprawy polityczne, to stabilizacja stosunków między Europą i jej sąsiadami oraz stanowcza odpowiedź na zagrożenia zewnętrzne zależy od przywództwa, jakie zaprezentuje Luksemburg."

Mady Delvaux (S&D)


"Migracja będzie z pewnością jednym z głównych wyzwań dla prezydencji Luksemburga. Nasze granice zewnętrzne są otwarte, ale musimy pójść dalej i sformułować wspólną polityką azylową i migracyjną. Rynek cyfrowy, energia, promocja europejskiej innowacyjności i kreatywności to kolejne wyzwania. Nie możemy zapominać też o drażliwych tematach – TTIP i LuxLeaks. Europa potrzebuje nowej dynamiki opartej na solidarności. Zbudowaliśmy unię gospodarczą, co prawda niedoskonałą. Teraz zacznijmy budować unię, która będzie służyć obywatelom."

Charles Goerens (ALDE)


"Konferencja klimatyczna w Paryżu będzie największym wyzwaniem dla prezydencji Luksemburga. Postęp w polityce fiskalnej i wdrożenie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych są pożądane. Sukces prezydencji będzie również mierzony zdolnością Luksemburga do sprawienia, by Unia była bardziej spójna."

Claude Turmes (Zieloni/WSE)


"Wezwano nas do utrzymania wzrostu globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza do końca tego stulecia. Prezydencja Luksemburga będzie musiała wypracować ambitne stanowisko wspólne dla 28 państw i pokierować delegacją UE w Paryżu w celu osiągnięcia porozumienia z naszymi partnerami na świecie. Kolejnym wyzwaniem będzie unia energetyczna. Luksemburg ma duże zdolności w budowaniu silnej regionalnej współpracy, co udowodnił sojuszem z Belgami i Holendrami w ramach unii Beneluksu."
facebook