SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

02.07.2015 Gdańsk Polskie Przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) RODM Gdańsk

Od 1 lipca Polska przejęła prezydencję w RPMB i będzie koncentrować się na obszarach współpracy, wpisujących się w trzy nowe długofalowe priorytety RPMB uzgodnione w czerwcu 2014 r.: zrównoważony region dobrobytu, tożsamość regionalna, oraz bezpieczny region.

Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w 1992 roku z inicjatywy Niemiec i Danii, które chciały wesprzeć przemiany demokratyczne w państwach regionu oraz wzmocnić ich integrację."Jest to najstarsza organizacja w regionie – to 23 lata współpracy, która owocuje doskonałą siecią kontaktów z korzyścią przede wszystkim dla społeczeństw lokalnych – miast, gmin, województw, szkół, uczelni, instytucji pozarządowych i przedsiębiorstw. "Bałtyk nas łączy, a nie dzieli..." (Ewa Dębska Ambasador RP na Łotwie)

Członkami RPMB są wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem (Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja), a także Islandia, Norwegia i UE. Dodatkowo 11 państw ma status obserwatora w RPMB (Ukraina, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Słowacja, Białoruś, Rumunia, Hiszpania).

Priorytety Prezydencji:


Pierwszy priorytet to zrównoważony rozwój.
"W tym obszarze będziemy promować takie kwestie, jak efektywność energetyczna, zielone technologie, lepsze wykorzystanie zasobów nad Bałtykiem i wreszcie ochrona środowiska" - mówiła na wtorkowej konferencji prasowej podsekretarz stanu w MSZ Henryka Mościcka-Dendys.

W ramach drugiego priorytetu - kreatywność
- Polska zamierza promować współpracę przemysłów kreatywnych państw regionu Morza Bałtyckiego, a także promować polską sztukę, wzornictwo przemysłowe i design. Realizacją tego priorytetu zajmie się w szczególności Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Trzecim priorytetem polskiej prezydencji jest bezpieczeństwo cywilne.
"Chcemy wykorzystać doświadczenia, które RPMB już ma, ale też wzmocnić zainteresowanie współpracą regionalną przede wszystkim służb podległych MSW, by jeszcze lepiej zintegrować w tym wymiarze region" - mówiła  minister Mościcka-Dendys.


Polska będzie sprawowała przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego przez rok,
od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 roku.
Krajem, który pełnił przewodnictwo do końca czerwca była Estonia.

źródła:
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/baltyk/prezydencja/morze_baltyckie_laczy__a_nie_dzieli...
http://wyborcza.pl/1,91446,18084948,Od_1_lipca_Polska_bedzie_liderem_rady_panstw_baltyckich_.html#ixzz3ej2CmM7A
facebook