SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.05.2015 Gdańsk 70. rocznica nawiązania polsko-islandzkich relacji RODM Gdańsk

Kopie listów uwierzytelniających i raport pierwszego polskiego posła w Islandii oraz listy uwierzytelniające pierwszego posła Islandii w Warszawie - to tylko niektóre dokumenty publikowane przez MSZ z okazji 70. rocznicy nawiązania polsko-islandzkich relacji.

W związku z rocznicą, MSZ upublicznia dokumenty z lat 1945–1948 pokazujące proces nawiązywania wzajemnych relacji i mianowania przedstawicieli dyplomatycznych. Oprócz listów uwierzytelniających i raportu, udostępniamy między innymi kopię polskiej noty z 24 stycznia 1946 roku potwierdzającej nawiązanie stosunków i wymianę przedstawicieli dyplomatycznych.

W lipcu 1945 roku Islandia uznała Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej (TRJN). To otworzyło drogę do nawiązania oficjalnych stosunków i wymiany przedstawicieli dyplomatycznych. Wcześniej, w okresie międzywojennym Polska i Islandia nie utrzymywały formalnych stosunków dyplomatycznych. O uznaniu TRJN przez Reykjavik, władze w Warszawie, powiadomiła polska ambasada w Moskwie. Tekst telegramu informującego o uznaniu TRJN to również jeden z upublicznionych dokumentów, prezentowanych w galerii poniżej.

Okazją do prowadzenia dalszych rozmów w sprawie sformalizowania polsko-islandzkich relacji był przyjazd do polski posła Islandii w ZSRR – Pétura Benediktssona. W czasie spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Zygmuntem Modzelewskim ustalono,że Polska i Islandia nawiążą stosunki dyplomatyczne na szczeblu poselstw, ale nie otworzą placówek w Warszawie i Reykjaviku.

Funkcje polskiego przedstawiciela w Islandii miał pełnić poseł RP w Oslo, natomiast w Warszawie postanowiono akredytować posła islandzkiego w Moskwie. Formalnie Polska i Islandia nawiązały stosunki dyplomatyczne w styczniu 1946 roku, w drodze wymiany not przekazywanych za pośrednictwem moskiewskich przedstawicielstw dyplomatycznych obu krajów.

Dopiero w roku 1956 utworzono w Reykjaviku konsulat PRL, który następnie został przekształcony w poselstwo. Z kolei w 1962 roku rangę przedstawicielstw dyplomatycznych podniesiono do szczebla ambasad.

Poniżej prezentujemy dokumenty związane z rocznicą:

Więcej informacji na temat rocznicy można znaleźć w zakładce Archiwum Polskiej Dyplomacji portalu MSZ.
facebook