SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

03.08.2015 Gdańsk Konkurs na logo RODM Gdańsk

Konkurs na logo z okazji 25 lat podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej zapraszają do udziału w konkursie na logo z okazji 25. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, którą będziemy obchodzić w przyszłym roku.

Podpisany 17.06.1991 r. Traktat jest jednym z fundamentów współczesnych relacji polsko-niemieckich.

Konkurs ma charakter otwarty, etapowy i międzynarodowy. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Stowarzyszenia - http://www.stgu.pl/konkursy/event-25-lat-dobrego-sasiedztwa.html
facebook