SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

07.08.2015 Gdańsk Forum Ekonomiczne Młodych Liderów RODM Gdańsk

Jubileuszowa X edycja Forum jak co roku odbędzie się w Nowym Sączu, w dniach 7-11 września 2015 roku. Forum jest największym międzynarodowym spotkaniem liderów młodego pokolenia, które porusza kwestie ekonomiczne, gospodarcze i społeczne.Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu jest programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy.Forum jest płaszczyzną nawiązywania współpracy miedzy organizacjami Wschodniej i Zachodniej Europy. Młodzi Liderzy uczestniczą w obradach Forum Ekonomicznego w Krynicy. Ponadto program Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu obejmuje spotkania z najważniejszymi osobami w Europie, dyskusje panelowe, warsztaty w grupach, giełdy akcji społecznych i programów działań, targi organizacji. Gośćmi Forum Ekonomicznego Młodych Liderów są wybitni politycy, ekonomiści, liderzy ruchów społecznych. Forum jest przede wszystkim trybuną poglądów, opinii, wizji młodego pokolenia Europejczyków na istotne zagadnienia współczesności.

Celem dyskusji młodych ludzi z przedstawicielami życia społecznego, politycznego i gospodarczego jest stworzenie innowacyjnych pomysłów. Podczas wspólnych dyskusji oraz warsztatów opracowywane są nowe rozwiązania,  tworzone nowe inspiracje oraz podejmowane nowe decyzje dotyczące wspólnych działań.

W trakcie Forum Ekonomicznego Młodych Liderów przyszłe elity nabywają oraz dzielą się swoją wiedzą. Forum jest także szansą na poprawienie jakości i rozpoznawalności pracy młodzieży oraz dzielenie się dobrymi praktykami w ramach sektora młodzieżowego.


X Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

odbędzie się w dniach 7-11 września 2015 r. w Nowym Sączu


W programie znajdą się dyskusje panelowe, wykłady, prezentacje biznesowe i warsztaty tematyczne
skupiające się na poniższych obszarach:

  • bezpieczeństwo międzynarodowe
  • przyszłość Europy praz strefy Euroatlantyckiej
  • wzrost gospodarczy
  • przedsiębiorczość młodzieży
  • zarządzanie przedsiębiorstwem
  • przywództwo oraz rola i zadania młodego pokolenia we współczesnym świecie

Ponad 350 liderów z 42 krajów spotka się w Polsce już po raz dziesiąty aby debatować o przyszłości Europy!

ORGANIZATORZY

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Żródło: http://www.forum-leaders.eu/
facebook