SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

26.08.2015 Gdańsk Referendum ogólnokrajowe MSZ

W związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. referendum ogólnokrajowym informujemy, że obywatele polscy pragnący głosować za granicą mogą od 13 sierpnia br. rejestrować się w systemie e-wybory.

W referendum ogólnokrajowym w dniu 6 września 2015 roku mogą wziąć udział także uprawnieni do tego obywatele RP stale zamieszkali oraz czasowo przebywający za granicą.

Osoby te powinny dokonać zgłoszenia w sprawie wpisania do spisu osób uprawnionych do udziału (także korespondencyjnego) w referendum w obwodzie utworzonym za granicą. Rejestracja elektroniczna jest już możliwa w systemie e-wybory https://ewybory.msz.gov.pl/.

Warunki udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich określone są w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).

Więcej informacji na temat referendum można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://referendum2015.pkw.gov.pl/Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
facebook