SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

03.09.2015 Gdańsk Szef dyplomacji Grzegorz Schetyna odwiedził Gdańsk RODM Gdańsk

Wizyta w Głębokowodnym Terminalu Kontenerowym łączącym Polskę z Azją, podpisanie listu intencyjnego ws. promocji Światowego Jamboree Skautowego 2023 w Gdańsku oraz udział w wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów były głównymi punktami poniedziałkowej wizyty szefa polskiej dyplomacji w Trójmieście.

Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Gdańsku jest najnowocześniejszą i najszybciej rozwijającą się inwestycją kontenerową w Polsce oraz największym tego typu portem na Bałtyku. Minister Schetyna razem z ambasadorem Chin Xu Jianem zwiedził kontenerowiec odpływający do Korei i Chin. – Gdański terminal jest jedynym terminalem głębokowodnym na Bałtyku. Umiejscowiony w centrum akwenu bałtyckiego, może pełnić ważną rolę w przepływie dóbr z Azji i w obszarze Europy – podkreślił minister Schetyna. – Chcielibyśmy, by główne inwestycje w infrastrukturę drogową w Polsce były częścią sieci logistycznej łączącej Chiny z Europą – dodał minister, przypominając, że oprócz drogi wodnej Polskę łączy z Chinami linia kolejowa z Łodzi do Chengdu oraz bezpośrednie połączenie lotnicze Warszawa-Pekin. Wszystkie te drogi wpisują się w projekt „Jednego Pasa, Jednego Szlaku” łączącego Europę z Azją.

W Centrum Hewelianum na Górze Gradowej szef polskiej dyplomacji podpisał razem z harcmistrz Małgorzatą Sinicą, naczelnikiem ZHP list intencyjny pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Związkiem Harcerstwa Polskiego ws. promocji Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku w 2023 r. – Państwa kandydatura jest szansą na promocję Polski jako kraju ludzi dynamicznych, myślących nowocześnie – kraju, którego siłą jest aktywne społeczeństwo obywatelskie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera Związek Harcerstwa Polskiego w staraniach o pozyskanie międzynarodowego poparcia dla pomysłu zorganizowania Jamboree właśnie w Polsce – powiedział minister Schetyna podczas uroczystości. – Polskie placówki dyplomatyczno-konsularne będą pomagać Państwu w promowaniu inicjatywy ZHP w świecie – zapewnił minister.

Projekt ZHP „Be the spark! Światowe Jamboree Skautowe Polska 2023” jest współfinansowany ze środków MSZ w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej i kulturalnej 2015”. Światowe Jamboree Skautowe odbywa się raz na cztery lata, a decyzję o przyznaniu prawa do organizacji jamboree podejmuje Światowa Konferencja Skautowa. Pierwsze Światowe Jamboree Skautowe odbyło się w 1920 r. w Anglii i od tego czasu jest organizowane co cztery lata w innym kraju. ZHP rozpoczęło starania o organizację Światowego Jamboree Skautowego w 2011 r. na mocy uchwały podjętej przez Główną Kwaterę ZHP. Decyzja w sprawie organizacji Światowego Jamboree Skautowego w 2023 r. zapadnie podczas Światowej Konferencji Ruchu Skautowego w Azerbejdżanie w 2017 r. Rolą MSZ i placówek zagranicznych w okresie najbliższych 2 lat będzie wsparcie ZHP w akcji promowania polskiej kandydatury wśród członków i liderów narodowych organizacji skautowych całego świata.

Szef polskiej dyplomacji wziął także udział w wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów w Gdańsku, podczas którego przedstawił sytuację na Ukrainie po poniedziałkowych zajściach przed Radą Najwyższą w związku z głosowaniem w tamtejszym parlamencie nad reformą decentralizacyjną.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
facebook