SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

03.09.2015 Gdańsk MSZ uczciło pamięć dyplomatów poległych w czasie II wojny światowej MSZ

W 76. rocznicę wybuchu II wojny światowej cześć pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którzy zginęli w latach 1939-1945, oddał podsekretarz stanu w MSZ Artur Nowak-Far.

Wiceminister Nowak-Far złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą polskich dyplomatów. W latach 1939 - 1945 zginęło 69 pracowników MSZ. Ich nazwiska uwiecznione są na tablicy wmurowanej w gmachu resortu dyplomacji – „Pamięci pracowników polskiej służby zagranicznej, którzy oddali życie za ojczyznę w latach 1939-1945”. Co roku, w rocznicę wybuchu wojny, ich pamięć upamiętniana jest symbolicznym złożeniem kwiatów przez członków kierownictwa resortu.

Pamiątkowa tablica, ufundowana przez pracowników MSZ, rodziny i kolegów poległych, została odsłonięta w 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej – 1 września 1989 roku.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
facebook