SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.09.2015 Gdańsk Studia podyplomowe: Urzędnik administracji Unii Europejskiej RODM Gdańsk

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprasza na nowy kierunek studiów podyplomowych ‘Urzędnik administracji Unii Europejskiej – kariera w instytucjach unijnych’. Rekrutacja potrwa do końca września 2015r. a studia rozpoczną się w październiku 2015.

Program studiów jest kompleksowo opracowany by jednocześnie dostarczał dedykowanych umiejętności i wiedzy, niezbędnych przy ubieganiu się o zatrudnienie w strukturach Unii Europejskiej według najnowszych wymagań i standardów EPSO - przygotowanie do konkursów EPSO, oraz dostarczał szerokich kompetencji przydatnych dla osób wiążących swoje plany zawodowe z administracją publiczną, bądź z instytucjami międzynarodowymi.

Słuchacze nabędą praktyczne zrozumienie działania instytucji unijnych jak i powiązanych z nimi agencji, pozwalające na właściwe ukierunkowanie ścieżki zawodowej zgodnie z zainteresowaniami i doświadczeniem kandydata. Słuchacze nabędą umiejętność posługiwania się euro-żargonem umożliwiającą szybka adaptację do wymagającej pracy urzędnika unijnego, oraz kompetencje konieczne do funkcjonowania w wielokulturowym środowisku. 

Dodatkowo poprzez ćwiczenia oparte o rzeczywiste materiały egzaminacyjne konkursów EPSO, uczestnicy będą mogli wytrenować nawyki pomocne w zdawaniu testów oraz umiejętnego uczestniczenia w rozmowach kwalifikacyjnych nie poddając się presji czasu czy stresu.

Ponadto po ukończeniu studiów słuchacze nabędą wiedzę dotyczącą zarządzania projektami i personelem, która w połączeniu z kompetencjami jurydycznymi i umiejętnościami pracy w kulturze międzynarodowej stanowi wysoce cenioną i poszukiwaną kwalifikację na europejskim rynku pracy. 
Kadra prowadząca zajęcia została starannie dobrana i łączy umiejętności przekazywania wiedzy z praktycznymi doświadczeniami, wśród których można znaleźć:

  • przygotowanie oraz szkolenia dla urzędników obsługujących polską prezydencję
  • pracę w strukturach Komisji Europejskiej
  • reprezentację przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • nauczanie logiki praktycznej (rozumowania werbalne, numeryczne, abstrakcyjne)
  • rekrutacji na wysokie stanowiska w korporacjach oraz instytucjach międzynarodowych
  • coaching liderów, coaching kariery
  • negocjacje i mediacje

Ponadto wszyscy wykładowcy władają biegle językiem angielskim i w tym języku również będą prowadzić zajęcia, co ma na celu przybliżyć słuchaczy do warunków pracy w środowisku wielokulturowym.powiekszenie

WIĘCEJ: http://www.uaue.zarz.agh.edu.pl/index.asp?ID=informacje_o_studiach
facebook