SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.09.2015 Gdańsk Rok Otwartej Szkoły – Nasza godność, nasza przyszłość, nasz świat. RODM Gdańsk

Rok Otwartej Szkoły – Nasza godność, nasza przyszłość, nasz świat.

Konferencja regionalna w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 (29.09.2015)

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji wraz z Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gdańsku zapraszają na konferencję regionalną w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, pt. Rok Otwartej Szkoły – Nasza godność, nasza przyszłość, nasz świat. Wydarzenie odbędzie się 29 września 2015 r. (wtorek), godz. 12.00–16.00 w siedzibie CEN w Gdańsku (al. gen. J. Hallera 14). Spotkanie jest adresowane do dyrektorów, nauczycielek i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych tematem. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja jest realizowana w ramach Roku Otwartej Szkoły, który został ogłoszony jako priorytet bieżącego roku szkolnego przez Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość to motto Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, ustanowionego przez Parlament Europejski. Jest to pierwszy Europejski Rok poświęcony współpracy rozwojowej i polityce zagranicznej Unii Europejskiej.

Celem konferencji jest poszerzenie i wzbogacenie wiedzy na temat zagadnień związanych z szeroko pojętą edukacją rozwojową, realizowaną w polskim systemie oświaty pod nazwą edukacji globalnej, ukierunkowanej na kształcenie kompetencji społecznych, obywatelskich, rozwijanie krytycznego myślenia oraz postaw empatii, solidarności i odpowiedzialności.

Szczegółowych informacji na temat konferencji udziela konsultantka CEN w Gdańsku – Anna Krajnowska: tel. 58 340 41 27

Więcej informacji: Strona konferencjiKonferencja współfinansowana w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2015 roku
facebook