SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.10.2015 Gdańsk Rok Otwartej Szkoły RODM Gdańsk

Rok Otwartej Szkoły – Nasza godność, nasza przyszłość, nasz świat.
Konferencja regionalna w ramach Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015

29 września w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku odbyła się konferencja regionalna poświęcona obchodom Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015 (ERR 2015). W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja regionalna „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość” jest realizowana w ramach Roku Otwartej Szkoły, który został wyznaczony jako priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016. „Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość” to także motto Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015, który został ustanowiony przez Parlament Europejski.

Konferencja pokazała, że istnieje potrzeba rozwijania pośród uczniów kreatywności i wyobraźni a także kształcenia wśród młodzieży otwartości na zmiany oraz umiejętności dostosowywania się do nowych warunków. Dlatego zamysł włączenia edukacji globalnej do planu pracy szkoły jest słuszny i realny. Ważne jest też skierowanie bardziej intensywnej akcji informacyjnej dotyczącej idei edukacji globalnej do nauczycieli innych przedmiotów niż historia i wiedza o społeczeństwie. Niskie wskaźniki obserwowane są bowiem przy przedmiotach tj. biologia, plastyka, język angielski, język polski.   Występuje również potrzeba równoległej pracy nad ofertą doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie edukacji globalnej i wprowadzeniu „tematyki globalnej” do programów kształcenia przyszłych nauczycieli.
facebook