RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.01.2016 Gdańsk Minister Witold Waszczykowski na Radzie ds. Zagranicznych UE w Brukseli MSZ

Poniedziałkowe spotkanie szefów dyplomacji państw Unii Europejskiej w Brukseli z udziałem ministra Witolda Waszczykowskiego poświęcone było sytuacji w Syrii, Iraku oraz omówieniu stanu reform na Ukrainie.

W trakcie spotkania Wysoka Przedstawiciel Federica Mogherini odniosła się do sprawy zniesienie sankcji UE wobec Iranu, a także rozwoju sytuacji wewnętrznej w Libii oraz działań UE na rzecz pokojowego rozwiązania kryzysu w Wenezueli.

W pierwszej części posiedzenia unijni ministrowie spraw zagranicznych omówili konflikt w Syrii. Rozmowy dotyczyły  rozwoju sytuacji wewnętrznej w tym państwie, form i zakresu wsparcia  oraz oceny  kontekstu regionalnego – ze szczególnym uwzględnieniem napięć na linii Arabii Saudyjskiej i Iranu.
 
W trakcie dyskusji na temat Iraku, szefowie dyplomacji omówili obszary wsparcia unijnego dla rządu irackiego,  w tym w szczególności odnośnie do reformy sektora bezpieczeństwa i do wsparcia rozwoju administracji publicznej.
 
W nieformalnym lunchu ministrów uczestniczył jordański minister spraw zagranicznych Naser Judeh. Szefowie dyplomacji rozmawiali o aktualnych wyzwaniach w regionie, w tym na temat sytuacji w Syrii, konflikcie izraelsko-palestyńskim, zagrożeniu terrorystycznym, walce z tzw. Państwem Islamskim oraz kryzysach humanitarnym i migracyjnym.
 
Rada ds. Zagranicznych omówiła także temat reform na Ukrainie. Ministrowie skupili się przede wszystkim na stanie implementacji reform i sposobach wsparcia Ukrainy. Zwrócono także uwagę na konieczność dalszego wsparcia działań ukraińskich władz i odpowiedniego jego koordynacji.

Rada przyjęła konkluzje ws. Libii i bliskowschodniego procesu pokojowego. Na wniosek Grecji, Cypru, Rumunii, Bułgarii oraz Polski  konkluzje poświęcone procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie zostały zmodyfikowane w sposób nadający im zrównoważony charakter. Wysoka Przedstawiciel Federica Mogherini pozytywnie odniosła się w szczególności do wniosku ministra Witolda Waszczykowskiego o właściwe zapisy na temat polityki UE i państw członkowskich w kwestii produktów izraelskich z terytoriów okupowanych.

Źródło: Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
facebook