RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.09.2016 Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej MSZ

We współczesnym świecie politykę zagraniczną należy pojmować szerzej niż stosunki między państwami prowadzone za pomocą instrumentów tradycyjnej dyplomacji. Kontakty i inicjatywy na poziomie społeczeństw, jednostek samorządów lokalnych i organizacji społecznych wnoszą ogromną wartość dodaną do tego, co określamy mianem stosunków międzynarodowych. Mądrze realizowana, dojrzała dyplomacja obywatelska i samorządowa dopełnia oraz inspiruje politykę zagraniczną państwa, czyni ją nie tylko bardziej skuteczną, lecz także lepiej rozumianą przez obywateli.

MSZ od wielu lat z ogromnym zainteresowaniem śledzi i popiera obywatelskie oraz samorządowe inicjatywy współpracy międzynarodowej. Wiele z nich otrzymało patronat ministra spraw zagranicznych, wiele wsparcie finansowe. Przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi będzie głównym celem działalności Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej wybranych w konkursie Ministra Spraw Zagranicznych.

Ośrodki będą odpowiedzialne za animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat i innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Spotkania oraz debaty staną się okazją do dyskusji na temat funkcjonowania polskiej polityki zagranicznej w kontekście regionalnym. Umożliwią one również partnerom regionalnym wyrażenie opinii na temat oczekiwań w zakresie wsparcia przez MSZ ich działań o charakterze międzynarodowym.

Koordynacją pracy sieci w ramach MSZ będzie zajmuje się Wydział ds. Wymiaru Samorządowego i Obywatelskiego Polskiej polityki Zagranicznej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej (kontakt: siec@msz.gov.pl).


Źródło: Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

facebook