RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.09.2016 Udział ministra spraw zagranicznych w Naradzie Ambasadorów w Berlinie MSZ

Minister Witold Waszczykowski, wspólnie z ministrami Frankiem-Walterem Steinmeierem i Jeanem-Markiem Ayrault, uroczyście otworzył Naradę Ambasadorów Niemieckich w Berlinie. W czasie drugiego dnia wizyty w Niemczech, minister Witold Waszczykowski wziął udział w uroczystym otwarciu narady niemieckich ambasadorów w Berlinie. Tegoroczna konferencja obywała się pod hasłem "Odpowiedzialność, instrumenty, interesy".

W swoim wystąpieniu minister Waszczykowski poruszył kwestie najważniejszych wyzwań, z jakimi obecnie musi mierzyć się Unia Europejska. – Pożary, które obejmują coraz większą liczbę państw uświadamiają nam potrzebę działań na rzecz stabilizacji otoczenia międzynarodowego UE – zaznaczył minister. Podkreślił również, że "bez stabilności Europy Wschodniej trudno będzie mówić o bezpieczeństwie i stabilizacji". – Wspólna odpowiedzialność wymaga od nas trzeźwego podejścia do kwestii polityki migracyjnej. Klucz do rozwiązania kryzysu leży na Bliskim Wschodzie, Azji i w Afryce – dodał szef polskiego MSZ.

Zapowiedział także gotowość Polski do intensywnego dialogu na rzecz rozwiązania istniejących problemów oraz budowy nowej, silniejszej Europy. –Sprzeczności wewnętrzne targające dzisiaj Europą zmuszają nas do powrotu do ducha odpowiedzialności za przyszłość naszego kontynentu – mówił podczas wystąpienia szef polskiej dyplomacji. –W przywróceniu Europie wiary w zasady, które legły u podstaw OBWE dostrzegam wyzwanie dla Polski i Niemiec. Polska jest gotowa do intensyfikacji współpracy z Niemcami w celu odbudowy zaufania – dodał minister.

Jak zaznaczył "UE jest najambitniejszym projektem integracyjnym w historii". – UE musi powrócić do swoich źródeł - do czterech podstawowych wolności – zwrócił uwagę. Minister Waszczykowski podkreślił także, że "podstawę odpowiedzialnej polityki stanowić powinna wspólnota interesów i wartości wynikająca ze wspólnych doświadczeń historycznych Europy".

W ramach narady ambasadorów po raz pierwszy odbędą się tzw. Warsztaty Weimarskie, w których udział wezmą dyplomaci, eksperci i przedstawiciele biznesu z Polski, Niemiec i Francji. Tematem Warsztatów będą relacje UE z Chinami.


Źródło: Rzecznik Prasowy
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

facebook