SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.09.2016 Nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną MSZ MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej ogłasza nabór w ramach konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2017. Osoby zakwalifikowane na aplikację dyplomatyczno-konsularną zostaną zatrudnione w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa
Początek konkursu (test wiedzy ogólnej i sprawdzian umiejętności):
21 października 2016 roku

Główne obowiązki aplikanta:

  • Udział w programie szkoleń w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w celu przygotowania do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.
  • Odbycie stażu zawodowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz w placówce zagranicznej w celu właściwego wykonywania zadań w służbie zagranicznej.
  • Udział w programie służby przygotowawczej do służby cywilnej w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej w celu przygotowania do należytego wykonywania zadań służbowych.
  • Przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomatyczno- konsularnego w celu sprawdzenia wiedzy, kwalifikacji i posiadania predyspozycji niezbędnych do wykonywania obowiązków członka personelu dyplomatyczno-konsularnego.
  • Przygotowanie pracy pisemnej na temat wyznaczony przez kierownika aplikacji w celu weryfikacji posiadanej wiedzy i umiejętności.
  • Udział w szkoleniach lub kursach przewidzianych przez kierownika aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.

Wymagania konieczne:

  • Obywatelstwo polskie.
  • Wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne.
  • Znajomość dwóch języków obcych na poziomie umożliwiającym wykonywanie zadań w służbie zagranicznej.
  • Dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego.

Więcej informacji:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/praca_i_kariera/aplikacja_dyplomatyczno_konsularna/#.V9ZZvScPVoY.facebook


Źródło: MSZ
facebook