RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.09.2016 Polacy na Wschodzie RODM Gdańsk

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku ma przyjemność zaprosić na debatę "Polacy na Wschodzie" , która odbędzie się w Hotelu Hanza, Sala Amarylis, 29 września 2016r. godz. 9:00.

W dyskusji wezmą udział:

Wiceminister spraw zagranicznych RP - Jan Dziedziczak
Redaktor naczelny kwartalnika „Znad Willi” – Romuald Mieczkowski
Prezes Związku Polaków na Białorusi – Mieczysław Jaśkiewicz
Prezes Rady Organizacji Polonijnych Obwodu Kaliningradzkiego – Irina Korol
Doradca wojewody pomorskiego – Michał Rzepiak Sekretarz generalny ZHR – Wiesław Turzański

Program spotkania:

Moderator: Janusz Klemens
8.30 - 8.45
Rejestracja uczestników
Przerwa kawowa
9:15
Uroczyste rozpoczęcie i powitanie gości
Adam Niemkiewicz - Prezes Stowarzyszenia Morena
9:30
DEBATA
Zagadnienia:
Liczebność Polaków na Wschodzie
Określenie potrzeb w zakresie wzmacniania tożsamości narodowej (edukacja językowa, szkolnictwo, edukacja historyczna)
Działalność organizacji polonijnych
Stan posiadania Polaków na Wschodzie i przełożenie go na stosunki m/n
10:45 – 11:15
Pytania z sali
11:15 – 11:30
Wnioski, zakończenie spotkania
11:30 - 12:00
Poczęstunek

W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji pod numerem 515 151 719 lub pocztą elektroniczną rodm@rodm-gdansk.pl


ZAPRASZAMY DO RODM GDAŃSK

facebook