RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.12.2016 „Polska poza Polską” RODM Gdańsk

Eksperci z uznanych instytucji naukowych i państwowych, prawie setka uczestników, prace w grupach warsztatowych pod okiem specjalistów oraz interaktywna debata z udziałem młodzieży całego regionu. To wszystko działo się podczas jednego ze stałych już wydarzeń Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, czyli warsztatów akademickich Cogito Ergo Sum „Polska poza Polską”, które odbyły się w legendarnej Sali BHP stoczni gdańskiej.

9 grudnia RODM Gdańsk we współpracy z VII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku otworzyli VII już edycję warsztatów akademickich Cogito Ergo Sum pn. „Polska poza Polską”, które poświęcone zostały zjawisku emigracji.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali: prof. dr hab. Mirosław Supruniuk (Archiwum Emigracji, Toruń), dr Krzysztof Olendzki (Instytut Adama Mickiewicza), Damian Ciarciński (MSZ) i Jarosław Sikorski (Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk).
Młodzież pracowała w grupach warsztatowych pod kątem konkretnych zagadnień:

"Czy emigracja daje pełną wolność? Dylematy polskich twórców kultury w latach 1939-1989";
"Gdy naszym dzieje się krzywda. Opieka Państwa Polskiego nad Polakami przebywającymi poza granicami kraju";
"Emigracja. Zagrożenia i szanse";
"Asymilacja? Losy polskich emigrantów";
"Jak emigranci budują wizerunek Polski i Polonii w krajach osiedlenia?"

facebook