RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

13.01.2017 Dlaczego kandydujemy do Rady Bezpieczeństwa ONZ? MSZ

Rola Rady Bezpieczeństwa ONZ


Rada Bezpieczeństwa pozostaje głównym, międzynarodowym organem odpowiedzialnym za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, którego decyzje są wiążące dla wszystkich państw członkowskich ONZ.


Członkostwo w wyjątkowym gronie


Członkostwo w Radzie podnosi międzynarodową rangę i prestiż kraju, a także może stanowić skuteczny instrument promocji dokonań państwa w kwestiach szeroko związanych z międzynarodowym pokojem i bezpieczeństwem. Z tego m.in. powodu o niestałe członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w najbliższych latach ubiega się szereg państw UE, jak np. Niemcy, Belgia, Estonia, Rumunia, Irlandia, prowadząc niekiedy do ostrej rywalizacji między państwami konkurującymi o te same miejsca między bliskimi sobie krajami. Ponadto państwa aspirujące do roli ważnych graczy w swoich regionach lub mające aspiracje odgrywania większej globalnej roli (np. Brazylia, Indie, Pakistan, RPA, Niemcy, Japonia) starają się zasiadać w RB regularnie w odstępach kilkuletnich.


Możliwość aktywnego udziału w pracach Rady


Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa da Polsce także wyjątkową możliwość aktywniejszego włączenia się w działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i realizacji najważniejszych celów ONZ. Nasze członkostwo w Radzie można potraktować jako element zwiększonego zaangażowania Polski w sprawy globalne i budowania pozycji wobec krajów pozaeuropejskich, dla których w znacznym stopniu ONZ pozostaje jednym z zasadniczych punktów odniesienia.


Hasło kampanii


Przekaz polityczny oraz obszary priorytetowego zaangażowania i aktywności RP zostały powiązane z trzema hasłami naszej kampanii, które jednocześnie definiują Polskę jako kraj kandydujący do Rady, tj. Solidarity-Responsibility-Commitment (Solidarność, Odpowiedzialność, Zaangażowanie).


Oficjalny hasztag kampanii w mediach społecznościowych to:

#PL4UNSC
Źródło: MSZ
facebook