RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

19.01.2017 Polscy wiceprzewodniczący w Parlamencie Europejskim RODM Gdańsk

Po wybraniu we wtorek przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, posłowie wybrali w środę 14 wiceprzewodniczących. Głosowanie odbyło się w dwóch turach. Aby zostać wybranym, każdy z kandydatów musiał uzyskać bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. Wiceprzewodniczący wywodzą się z sześciu grup politycznych. Bogusław Liberadzki i Ryszard Czarnecki to polska reprezentacja w PE.


BOGUSŁAW LIBERADZKI

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Polska- Sojusz Lewicy Demokratycznej

Data urodzenia: 12 września 1948, Sochaczew


Obowiązki związane z funkcją wiceprzewodniczącego

 • Kwestie związane z bezpieczeństwem w budynkach Parlamentu dotyczące poszczególnych posłów – środki wykonawcze (w tym wdrażanie przepisów Prezydium regulujących zakaz palenia)
 • Ośrodki sportowe mieszczące się w budynkach Parlamentu w Brukseli i w Strasburgu
 • Wyposażenie biur informacyjnych PE przeznaczone dla posłów (wraz z E. Morin-Chartier)
 • Stosunki z grupami politycznymi i posłami niezrzeszonymi – przepisy dotyczące zespołów międzypartyjnych i korzystania z pomieszczeń Parlamentu
 • Stosunki z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Trybunałem Sprawiedliwości w sprawach związanych z obowiązkami kwestorów
 • Mobilność
 • Usługi zewnętrzne w budynkach Parlamentu (sklepy, banki i usługi pocztowe)
 • Członek grupy kontaktowej Prezydium ds. projektu Domu Historii Europejskiej (wraz z K.A. Karskim)
 • Członek komitetu doradczego rozpatrującego skargi na nękanie psychiczne lub molestowanie seksualne w sprawach z udziałem akredytowanych asystentów parlamentarnych i posłów do parlamentu europejskiego oraz zajmującego się zapobieganiem tym zjawiskom w miejscu pracy (Mianowanie przez przewodniczącego)

RYSZARD CZARNECKI

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Polska- Prawo i Sprawiedliwość

Data urodzenia: 25 stycznia 1963, Londyn (GB)Obowiązki związane z funkcją wiceprzewodniczącego

 • Tura pytań
 • Służby medyczne
 • Członek grupy roboczej ds. polityki informacyjnej i komunikacyjnej
 • Członek grupy roboczej ds. budynków, transportu i ekologicznego Parlamentu
 • Członek grupy roboczej ds. strategii innowacji w dziedzinie ICT
 • Członek kapituły Europejskiej Nagrody Obywatelskiej
 • Główna odpowiedzialność: zastępowanie przewodniczącego w kwestiach dot. polityki sąsiedztwa (Wschód/Euronest)
 • Zastępowanie przewodniczącego w kwestiach dot. Bałtyku/Skandynawii/Arktyki


Źródło: http://www.europarl.europa.eu
facebook