RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

25.01.2017 Minister Witold Waszczykowski: zadania w zakresie polityki zagranicznej stawiane na 2016 rok wykonaliśmy w stu procentach. MSZ

– Wszystkie zadania, które były nam stawiane w dokumentach programowych i które przedstawiłem w exposé w Sejmie, zostały zrealizowane – mówił minister Witold Waszczykowski po spotkaniu z premier Beatą Szydło w ramach przeglądu resortu spraw zagranicznych.


Zadanie zostało wykonane w 100 proc.: nasza sytuacja mimo kryzysu wokół Europy i w samej Europie jest lepsza – ocenił szef polskiej dyplomacji.

Premier Beata Szydło podkreśliła, że „2016 rok to była bardzo aktywna polityka ze strony polskiego rządu”. Jeśli chodzi o „politykę europejską, przywrócenie pozycji Polski w samej Unii Europejskiej, rolę Grupy Wyszehradzkiej, której Polska w tej chwili przewodniczy”, jak również „zmianę sposobu podejścia do wielu kwestii, które były omawiane na poziomie UE, właśnie w takim kierunku, który proponowała Polska”. W odniesieniu do kwestii np. kryzysu migracyjnego, czy konieczności zmiany i reformy UE, premier Szydło podkreśliła, że są to „niewątpliwie sukcesy polskiej dyplomacji”. Wyraziła też przekonanie, że polska polityka zagraniczna w 2017 r. będzie to polityka aktywna i ukierunkowana na wzmacnianie roli naszego kraju w Europie.

Szef MSZ odniósł się przede wszystkim do kwestii bezpieczeństwa oraz współpracy regionalnej. – Zarówno nasz kraj, jak i nasz region uzyskały status bezpieczeństwa równy statusowi państw zachodnich, starych państw Unii – powiedział – Do Polski przyjeżdżają oddziały amerykańskie, budowana jest tarcza antyrakietowa. To znaczy, że status bezpieczeństwa Polski staje się wyrównany ze statusem bezpieczeństwa krajów Europy Zachodniej – argumentował minister i zapowiedział, że w 2017 r. Polska chciałaby doprowadzić do realizacji tych decyzji w dziedzinie bezpieczeństwa, które zostały podjęte w ubiegłym roku podczas Szczytu NATO w Warszawie.

Witold Waszczykowski zwrócił uwagę na potrzebę stawienia czoła takim wyzwaniom jak obrona granic przed falami imigrantów, zagrożenia hybrydowe. W tym kontekście zapowiedział, że Polska będzie również aktywnie uczestniczyć w europejskich koncepcjach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. – Zakończyliśmy właśnie ważne negocjacje z Frontexem na temat jej statusu. Od wielu lat działa w Polsce bez uregulowań prawnych i finansowych. Nasz rząd rozpoczął te negocjacje i doprowadził je do końca – dodał też minister.

Szef MSZ przypomniał również, że Polska postawiła sobie zadanie, by doprowadzić do większej integracji szeroko rozumianego regionu. – Odnowiliśmy współpracę regionalną Grupy Wyszehradzkiej, powołaliśmy nowe instrumenty integracji – powiedział minister Witold Waszczykowski. Zwrócił też uwagę, że Polska pracuje w formacie dziewiątki bukaresztańskiej, V4+ (spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej z wybranymi krajami spoza tej grupy). Przypomniał, że nasz kraj nie zaniedbuje też współpracy z Chinami poprzez format 16+1. – W Polsce zainicjowaliśmy trójkąt flanki wschodniej: Polski, Rumunii i Turcji. W tej chwili przygotowujemy się do kolejnego spotkania państw trójkąta flanki wschodniej w Bukareszcie – wyliczał minister. – Mamy ambicję, aby region stał się samodzielnie funkcjonującym regionem UE i NATO, nie był peryferiami Europy Zachodniej – podkreślił Witold Waszczykowski.– Będziemy w dalszym ciągu zabiegać o stabilizację Europy Wschodniej – dodał. Mówiąc o współpracy regionalnej szef MSZ zwrócił jednocześnie uwagę, że dominuje współpraca w dziedzinie infrastruktury drogowej, kolejowej, ale i energetycznej.

Nie zaniedbywaliśmy naszych przyjaciół w UE – kontynuował minister Witold Waszczykowski – Odbyliśmy liczne konsultacje międzyrządowe z potęgami jak Niemcy, Wielka Brytania, ale i z mniejszymi państwami jak Czechy czy Węgry. Jak wyjaśnił, rozmowy dotyczyły m.in. ważnych kryzysów, jakie toczą się zarówno w samej Unii Europejskiej, jak i wokół niej, takich jak te związane z migracjami, energetyką, klimatem. Minister zwrócił uwagę, że 2017 rok będzie także trudnym rokiem ze względu na sytuację w Europie. – Będą kontynuowane różne kryzysy, które rozpoczęły się przed laty – prognozował Witold Waszczykowski – Mamy do czynienia z licznymi wojnami, kryzysami wokół Europy. Te kryzysy generują falę uchodźców. Minister zwrócił też uwagę na „długą listę problemów wewnątrz UE”, wśród których wskazał m.in. na Brexit, koncepcję rozwoju Wspólnoty, przyszłość waluty i strefy euro. – UE musi znaleźć przyczyny, dlaczego tak ważny kraj, kraj nuklearny, stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ decyduje się wyjść z UE – mówił minister Witold Waszczykowski nawiązując do decyzji Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE – mamy więc katalog zidentyfikowanych problemów, które trzeba by pokazać Europie – podkreślił.

– Załatwiając problemy regionu nie zaniedbaliśmy polityki wschodniej – podkreślił także minister Witold Waszczykowski przypominając o rozmowach przeprowadzonych m.in. ze stroną ukraińską oraz o ociepleniu relacji z Białorusią. – Podjęliśmy też ambitne zadanie, by wyjść szerzej do świata, odbudować nasze kontakty w Chinami, Koreą, państwami wschodzącymi – powiedział szef polskiej dyplomacji.

Minister przypomniał swoje liczne rozmowy i konsultacje, które odbył w 2016 r. w ramach realizacji zadań w zakresie polityki zagranicznej. Także pierwsze tygodnie 2017 r. upłynęły na intensywnych wizytach zagranicznych i spotkaniach w Warszawie szefa polskiej dyplomacji. – Miałem już możliwość – jako jeden z pierwszych polityków europejskich – odbyć rozmowę na początku roku z doradcami wtedy jeszcze prezydenta elekta USA Donalda Trumpa: Henrym Kissingerem i generałem Michaelem Flynnem i uzyskałem od nich zapewnienie, że Polska jest po właściwej stronie podziału konfliktowego i nie będzie przedmiotem targów międzynarodowych – przypomniał minister. Odniósł się również do swojej niedawnej wizyty w Nowym Jorku, gdzie wystąpił podczas debaty otwartej Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak również wizyty w Paryżu, gdzie przeprowadzono dyskusję o kryzysie na Bliskim Wschodzie i gdzie minister miał okazję spotkać się z kandydatami na urząd prezydenta Francji. Przypomniał o swoim udziale w panelu poświęconym bezpieczeństwu Europy wraz z Federiką Mogherini i Jensem Stoltenbergiem w Davos w ramach Światowego Forum Ekonomicznego. – W ubiegły piątek odbyłem ciekawą rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Litwy, który reprezentuje nowy rząd i zapowiada gotowość do uregulowania kwestii, które nas dzielą – wyliczał dalej minister.

– Pamiętaliśmy o Polonii. W każdej wizycie (pana prezydenta, pani premier i mojej), poświęcaliśmy czas – obok rozmów politycznych – na rozmowy z Polonią. Wsłuchaliśmy się w to, co mówią Polacy – mówił także minister Witold Waszczykowski zapowiadając dalszą intensywną współpracę z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Witold Waszczykowski zapowiedział ponadto otwarcie nowych Ambasad – w Tanzanii i w Panamie, rozbudowę we współpracy z Ministerstwem Rozwoju sieci biur handlowych, oraz rozwijanie sieci konsulatów, w tym powstanie takich placówek w Belfaście i w Houston w Teksasie. – Za kilka dni w Warszawie uruchomiony zostanie konsularny punkt obsługi telefonicznej – zapowiedział także Witold Waszczykowski. Zwrócił przy tym uwagę, że centrum to funkcjonować będzie 24 godziny na dobę.

Mówiąc o zmianach organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem polskiej służby zagranicznej minister Waszczykowski wspomniał z kolei o planowanym otwarciu Akademii Dyplomatycznej oraz o zamiarze wprowadzenia nowej ustawy o służbie zagranicznej, która pozwoliłaby na otwarcie się MSZ na ekspertów, którzy mają unikatową wiedzę.


Wspólna konferencja prasowa premier Beaty Szydło i ministra Witolda WaszczykowskiegoBiuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
facebook