RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.02.2017 Konkurs "Dyplomacja publiczna 2017" MSZ

MSZ ogłasza konkurs na realizację zadania publiczego "Dyplomacja publiczna 2017"


Komponent I: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

Celem zadania publicznego, komponent nr I „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017” wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej w 2017 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej


Komponent II: „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017”

Celem zadania publicznego, komponent nr II „Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017” jest budowanie trwałych więzi społeczno – kulturalnych między społeczeństwem polskim i społeczeństwami krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Rosji


Komponent III: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017”

Celem zadania publicznego, komponent III „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2017” jest:

a) rozwój debaty publicznej na temat priorytetów polskiej polityki zagranicznej w dziedzinie dyplomacji publicznej na 2017 r.;
b) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;
c) wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.Szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej MSZ
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra/...Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 17.03.2017 r. o godz. 16.15facebook