RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

27.02.2017 "Czy znamy naszych sąsiadów?"
- debata dot. zjawiska migracji i uchodźstwa
RODM Gdańsk

Jak wygląda obecna sytuacja migracyjnej w Europie i na świecie ? Jakie są doświadczenia Polski? Jak wielu imigrantów i uchodźców przyjęliśmy w ostatnich latach? Jak ich integrowano? Jakie są sukcesy, a jakie wyzwania?
Relacja filmowa z naszej debaty o migracji o uchodźstwie. Zapraszamy na krótki seans. Reż. Estefania G. Fleitas.

Relacja z debaty w witrynie RODM Gdańsk


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk oraz Europejskie Centrum Solidarności serdecznie zapraszają na debatę dot. zjawiska migracji i uchodźstwa pt. "Czy znamy naszych sąsiadów?"

Gdańsk, 14 marca 2017
Sala Wystaw Czasowych, Europejskie Centrum Solidarności

Moderator: Grzegorz Żaczek


09:30 – 10:00
Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15
Przywitanie gości
Agata Birecka – koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
Jarosław Sikorski – koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Gdańsk

10:15 - 11:00
Panel I pt. „Polska a kryzys migracyjny w UE"
Agnieszka Skiba – Radca ministra, Departament Polityki Europejskiej MSZ
Marek Kołodziejski – Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce
Marta Jaroszewicz – Ośrodek Studiów Wschodnich
Rafał Kostrzyński – Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Warszawie

11:00 - 11:15
Przerwa kawowa

11:15 - 12:00
Panel II „Pomorze a kryzys migracyjny w UE”
Krystyna Wróblewska – Kierownik Biura Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego
Piotr Olech – Zastępca Dyrektora ds. integracji społecznej, Urząd Miejski w Gdańsku
Beata Świątek - Soldat - Z-ca Kierownika Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS w Gdyni

12:00 – 12:15
Przerwa kawowa

12:15 – 13:00
Panel III pt. „ Kryzys migracyjny okiem migranta”
Khedi Alieva – Rada Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku
Karolina Lopez – Rada Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku
Gagik Grigoryan - Fundacja Ocalenie, Koordynator Centrum Pomocy Cudzoziemcom w Warszawie

13:00 – 13:15
Zakończenie spotkania

13:15
Lunch (restauracja Amber Side)


Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko i nazwę reprezentowanej instytucji / organizacji, prosimy przesyłać do dn. 13 marca do godz. 12:00 na adres rodm@rodm-gdansk.pl

.

ZAPRASZAMY
facebook