RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

28.03.2017 SZKOLENIE „PROJEKT NA WSCHÓD” RODM Gdańsk poleca

Jak zaplanować i napisać projekt międzynarodowy, dlaczego warto pracować nad wnioskiem parami oraz co warto brać pod uwagę pracując nad projektem z partnerem – te i inne tematy poruszymy w dn. 25-27 maja 2017 r. w Warszawie na szkoleniu „Projekt na Wschód”. Nabór zgłoszeń trwa do 21 kwietnia 2017 r.

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski (pracowników i wolontariuszy ) prowadzących lub planujących rozpocząć współpracę międzynarodową w ramach partnerskiego projektu z jednym z krajów objętych programem RITA- Przemiany w regionie (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan).

Jeśli macie pomysł na projekt, a głowicie się nad tym, jak go opisać… Jeśli macie poczucie, że nie zawsze potraficie swoje dobre pomysły przetworzyć na projekt… to szkolenie jest właśnie dla Was!

Szkolenie dotyczy planowania, przygotowania i realizacji partnerskich projektów międzynarodowych i jest kierowane do osób mających w tym zakresie niewielkie doświadczenie lub niemających doświadczenia. W ramach szkolenia będziemy pracować nad konkretnymi pomysłami na projekty realizowane z partnerami z jednego z wymienionych wyżej krajów, dlatego do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim te organizacje z Polski, które mają już organizację partnerską na Wschodzie i wstępny pomysł na wspólny projekt. Preferowane będą zgłoszenia z organizacji planujących pracować nad projektem o charakterze demokratyzacyjnym, rozwojowym bądź wymiany doświadczeń w zakresie transformacji społecznej.

Z każdej zgłaszającej się organizacji zapraszamy dwie osoby zaangażowane w planowanie i realizowanie wschodnich inicjatyw organizacji – ze względu na specyfikę szkolenia konieczny jest udział dwojga reprezentantów z organizacji (bez możliwości późniejszej zmiany wskazanych osób).

Fundacja zapewnia uczestnikom noclegi (w pokojach dwuosobowych), wyżywienie i materiały szkoleniowe podczas warsztatu. Uczestnicy pokrywają koszty swojego przejazdu na i z miejsca szkolenia.


Szkolenie odbędzie się w dniach 25-27 maja br. w Warszawie.
Zajęcia rozpoczynamy o godz. 12:00 w czwartek i kończymy o g. 14:00 w sobotę.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom.


Przedstawiciele organizacji chcących wziąć udział w szkoleniu powinni wspólnie wypełnić ankietę zgłoszeniową i przesłać ją na adres tadeusz.rudzki@fed.org.pl do 21 kwietnia 2017 r.

Ramowy program szkolenia można pobrać tutaj. Warsztaty poprowadzi zespół trenerski z FED: Martyna Bogaczyk – kierowniczka Programu Edukacja Obywatelska w Europie Wschodniej i Azji Centralnej, Prezes Zarządu Fundacji Anna Kertyczak – kierowniczka programu RITA, koordynatorka projektów edukacyjnych, Wiceprezeska Zarządu Fundacji, Tadeusz Rudzki – koordynator białoruskich projektów FED.

Wyniki rekrutacji na szkolenie zostaną opublikowane na stronie www.fed.org.pl do 28 kwietnia 2017 r.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie mailowe.


Dodatkowych informacji udziela Tadeusz Rudzki:

e-mail: tadeusz.rudzki@fed.org.pl
tel.: +48 607 198 493 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00).

https://fed.org.pl/events-page/szkolenie-projekt-na-wschod-zgloszenia-do-21-kwietnia-2017-r/


Szkolenie jest organizowane i współfinansowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji
w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.facebook