RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.06.2017 UNIA EUROPEJSKA ZNOSI WIZY DLA OBYWATELI UKRAINY RODM Gdańsk poleca

Unia Europejska od kilku lat okazuje solidarność z Ukrainą i wspiera ją w procesie przemian. Kolejnym krokiem ku wzmożeniu współpracy na linii UE-Ukraina jest częściowe zniesienie obowiązku wizowego dla Ukraińców podróżujących do krajów UE.


Co to oznacza?


Od niedzieli (11.06 br.) Ukraińcy posiadający paszporty biometryczne będą mogli podróżować do UE (strefy Schengen) bez wizy na pobyt do 90 dni w okresie 180 dni. Dotyczy to wyłącznie podróży biznesowych, turystycznych i związanych z odwiedzinami krewnych.

Częściowe zniesienie wiz nie jest równoznaczne z uprawnieniem do podjęcia pracy na terenie UE. Zniesienie obowiązku wizowego nie zwalnia także z konieczności spełnienia pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie Granicznym Schengen. Poza ważnym paszportem biometrycznym, Ukraińcy przekraczający granice państw UE, muszą uzasadnić cel podróży, dysponować odpowiednimi środkami finansowymi oraz posiadać ubezpieczenie zdrowotne.

Nowe zasady nie będą jednak obowiązywały w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Ukraina przez lata balansowała między Rosją a krajami Unii, próbując zdecydować, z którą ze stron nawiązać bliższe kontakty. Częściowe zniesienie wiz dla obywateli Ukrainy jest kolejnym krokiem, zbliżającym Ukrainę ku zachodowi.

Liberalizacja polityki wizowej stanowi więc ważne wydarzenie, które pozwoli na wzmocnienie więzi pomiędzy społeczeństwem ukraińskim i UE.

facebook