RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

04.07.2017 Rozpoczęcie prezydencji Estonii w Radzie UE RODM Gdańsk poleca

– Zapewniam Państwa o pełnej gotowości polskiej administracji do ścisłej bieżącej współpracy z estońską prezydencją – powiedział minister Witold Waszczykowski w poniedziałek podczas spotkania z ambasadorami państw członkowskich UE akredytowanymi w Polsce.

Gospodarzem spotkania zorganizowanego w związku z rozpoczęciem prezydencji Estonii w Radzie UE był Ambasador Republiki Estonii Harri Tiido.

Głównym tematem dyskusji były wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska oraz program i priorytety estońskiej prezydencji obejmujące następujące zagadnienia: otwarta i innowacyjna gospodarka europejska; bezpieczna i chroniona Europa; cyfrowa Europa ze swobodą przepływu danych; inkluzywna i zrównoważona Europa oraz dwa priorytety horyzontalne: agenda cyfrowa i Partnerstwo Wschodnie.

Szef polskiej dyplomacji wyraził wsparcie dla priorytetów prezydencji estońskiej, podkreślając znaczenie bezpieczeństwa Europy. Podkreślił też wsparcie Polski dla rozwijania jednolitego rynku, także w wymiarze cyfrowym oraz podejmowania działań na rzecz zwiększania konkurencyjności Europy, która powinna korzystnie oddziaływać na sytuację na rynku pracy państw członkowskich.

Minister Waszczykowski podkreślił, że wiążemy duże nadzieje z planowanym na listopad br. Szczytem Partnerstwa Wschodniego i cieszy nas szczególne znaczenie, które prezydencja estońska przywiązuje do tego projektu. Zwrócił także uwagę na intensywny polsko-estoński dialog polityczny oraz tradycyjną bliskość poglądów Polski i państw bałtyckich, przede wszystkim w analizach dot. bezpieczeństwa oraz w polityce wschodniej.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw ZagranicznychSummary
of the priorities
of EU2017EE

Zadania prezydencji

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:
1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych
2. Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UEPORTAL PREZYDENCJI ESTONII : https://www.eu2017.ee/


facebook