RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.07.2017 Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce RODM Gdańsk poleca

Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski uczestniczył w czwartek w spotkaniu prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na Zamku Królewskim w Warszawie.

Podczas rozmowy prezydenci omówili projekty bilateralne w dziedzinie bezpieczeństwa, jak i wizję dalszego wzmacniania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zgodzili się, że przeznaczanie przez sojuszników 2% PKB na wydatki obronne jest obowiązkiem państw członkowskich NATO. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i obrony, stanowiąca fundament współpracy strategicznej pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi, jest w coraz większym stopniu uzupełniana inicjatywami w innych dziedzinach.

- Obok bezpieczeństwa, drugim możliwym elementem współpracy polsko-amerykańskiej i amerykańsko-regionalnej jest gospodarka – powiedział minister Waszczykowski tuż przed spotkaniem na Zamku Królewskim. – Jest szansa, aby nasz region był zaopatrywany w gaz amerykański – dodał. Andrzej Duda i Donald Trump wyrazili zadowolenie z rosnącej wymiany handlowo-inwestycyjnej zapowiadając kontynuację wysiłków na rzecz dalszego wzmacniania relacji gospodarczych. Podkreślili rosnące znaczenie współpracy energetycznej. Rozmawiali też o możliwościach udziału strony amerykańskiej w modernizacji Sił Zbrojnych RP (m.in. programy "Wisła" i "Homar").

– Budowa silnych więzi regionalnych, przy udziale Stanów Zjednoczonych, może stanowić cenne dopełnienie naszego wspólnego potencjału – powiedział szef polskiej dyplomacji, który uczestniczył też wraz z prezydentami w sesji transatlantyckiej Szczytu Inicjatywy Trójmorza, gdzie dyskutowano o możliwościach pogłębiania współpracy naszego regionu ze Stanami Zjednoczonymi. W tym kontekście omówiono perspektywy realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych.

Na marginesie dzisiejszych polsko-amerykańskich rozmów dwustronnych w Warszawie minister Witold Waszczykowski rozmawiał z członkami delegacji amerykańskiej, w tym z Jaredem Kushnerem. Omówiono współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zagrożenia na wschodniej flance NATO. – Polska jest niezmiennie adwokatem zaangażowania USA w Europie i ścisłych więzi transatlantyckich, stanowiących filar bezpieczeństwa i rozwoju naszego kontynentu – powiedział minister Waszczykowski.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
FOT. S.INDRA, M.JASIULEWICZ/MSZ
facebook