RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

14.09.2017 O współpracy z Danią w Gdańsku RODM Gdańsk poleca

O zawodzie dyplomaty, związkach Polski z Danią, biznesie i polityce międzynarodowej dyskutowano podczas spotkania z Ambasador RP w Danii panią Henryką Mościcką – Dendys. Wizyta odbyła się w ważnym, symbolicznym miejscu - Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i dedykowana była przedsiębiorcom, organizacjom samorządu terytorialnego oraz środowiskom akademickim.

Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie współpracy gospodarczej, więzi polsko - duńskich i pracy w służbie dyplomatycznej. Polskę i Danię łączą bliskie relacje (…) W dużym stopniu mamy zbliżone stanowiska w sprawach polityki bezpieczeństwa, spojrzenia na przyszłość UE i rozwoju regionu Morza Bałtyckiego - powiedziała Amb. Dendys. Polskie marki stopniowo wchodzą i odnajdują się na rynku duńskim (…) Cieszą się coraz większym uznaniem (…) A rynek duński jest trudny i zamknięty, niełatwo trafić w gust tamtejszego konsumenta - dodała pani Ambasador.Dyskusja dotyczyła także pracowników migrujących oraz wpływu Polonii na rozwój Danii. Ambasador Dendys podkreśliła też pozytywną rolę Polaków pracujących w Danii, ich kwalifikacje oraz aktywność zawodową. Podczas spotkania poruszono także z punktu widzenia obecnej sytuacji na świecie, problem uchodźstwa. Ambasador zaznaczyła, że Dania nie partycypuje w europejskiej polityce migracyjnej.Henryka Mościcka Dendys Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Danii od dnia 8 listopada 2015 r.

Doktor nauk prawnych. Absolwentka prawa i filologii klasycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Doktorat z zakresu prawa międzynarodowego obroniła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007 r.).
W MSZ od 2002 r. pełniła m.in. funkcje Naczelnika Wydziału Koordynacji w Departamencie Unii Europejskiej MSZ oraz eksperta w biurze Komisarza ds. demokratycznego rozwoju Rady Państw Morza Bałtyckiego w Kopenhadze (2003 r.). W okresie od 2007 r. do 2011r. pracowała jako I sekretarz, a następnie radca w Ambasadzie RP w Berlinie. W latach 2011-2012 była Zastępcą Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej ds. instytucjonalnych i Europy Północnej. Od sierpnia 2012 r. do kwietnia 2013 r. pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej. Od kwietnia 2013 r. do listopada 2015 r. podsekretarz stanu ds. parlamentarnych, polityki europejskiej i praw człowieka.
W latach 2011 - 2016 zasiadała w Radzie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Zna niemiecki, angielski i rosyjski.

Źródło: www.kopenhaga.msz.gov.pl


facebook