RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

29.09.2017 II Debata obywateli
Praca, środowisko, ochrona europejskich wartości
RODM Gdańsk poleca

Polska Fundacja im. Roberta Schumana zaprasza na spotkanie, które będzie nawiązaniem i rozwinięciem debaty z udziałem obywateli zorganizowanej 25 marca 2017 roku. Składać się będzie z trzech części merytorycznych. W ramach każdej z nich będzie miniwykład eksperta oraz czas na dyskusję i zadawanie pytań.


Warszawa, 27 października 2017 rokuCzęść I

poświęcona będzie działalności Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i zatrudnienia. 25 marca br. grupy dyskutujące na ten temat zdiagnozowały pewne problemy i sformułowały postulaty. Jednak nie wszystkie uwagi obywateli uwzględniały podział kompetencji między państwami i UE w tych obszarach czy faktyczne działania Unii. Dlatego po pierwsze warto wyjaśnić, jakie uprawnienia ma Unia na tych polach, z czego one wynikają, a następnie odnieść się do wniosków z 25 marca. Jak to się ma do działań podejmowanych przez Unię?

Część II

to kontynuacja dyskusji na temat unijnych działań służących ochronie środowiska. Od marca narasta konflikt między polskimi władzami a unijnymi instytucjami w kwestii wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Polska zaskarżyła też do Trybunału Sprawiedliwości dyrektywę o jakości powietrza. Dlatego należy wyjaśnić uczestnikom spotkania istotę różnych sporów między Polską i Unią w tej materii, ale także przedstawić po krótce unijne prawo dotyczące ochrony środowiska, które jest tylko pozornie odległe i ma rzeczywisty wpływ na życie obywateli np. czym jest Natura 2000, jak UE reguluje emisje spalin przez samochody, jakich mamy używać żarówek czy odkurzaczy, jak rozpoznać, który sprzęt RTV/AGD zużywa najmniej wody czy energii.

Część III

chcielibyśmy objaśnić procedurę z art. 7, jaką Komisja Europejska wszczęła wobec Polski w związku z domniemanym naruszeniem unijnej wartości, jaką są rządy prawa. Nie zamierzamy dyskutować o zasadności wszczęcia takiego postępowania, gdyż jest to temat zbyt polityczny, a jedynie wyjaśnić, czemu ma służyć taka procedura i na czym polegają poszczególne jej etapy.


Uczestnicy

Uczestnikami spotkania będą chętne osoby, które brały w I debacie obywateli w marcu br.
Zapraszamy także osoby z związane z siecią Europe Direct, centrami informacji i dokumentacji europejskiej oraz Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej. W sumie ok. 40 osób.


Zwrot kosztów

Zwrot kosztów: Fundacja zwraca uczestnikom koszt dojazdu do Warszawy.
Zwrot kosztów dotyczy komunikacji zbiorowej (pociąg, 2 kl., autobus) po przedstawieniu odpowiednich dokumentów (bilety, dowody zapłaty).
Zwrot kosztów podróży prywatnym samochodem – tylko do wysokości kosztu transportu zbiorowego na tej trasie - jest możliwy, po indywidualnym uzgodnieniu, w przypadku osób, dla których dojazd do Warszawy komunikacją publiczną jest mocno utrudniony (np. liczne przesiadki, bardzo długa podróż, etc.).


Ewentualny nocleg

Osobom, dla których przyjazd do Warszawy na godzinę rozpoczęcia spotkania/powrót po spotkaniu jest niemożliwy lub bardzo utrudniony, Fundacja może zapewnić nocleg w Warszawie, 26/27 i/lub 27/28 października (pokoje dwuosobowe).


WIĘCEJ INFORMACJI: http://schuman.pl/pl/debaty-obywateli-opisfacebook