RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

10.11.2017 Dobre 2 lata w polskiej polityce zagranicznej RODM Gdańsk poleca

- W ciągu ostatnich dwóch lat w polskiej dyplomacji staraliśmy się zdefiniować nasze interesy narodowe. To założenie zostało zrealizowane – powiedział szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski podczas dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie MSZ.

W trakcie wystąpienia minister podsumował cele i założenia polityki zagranicznej, które resort spraw zagranicznych realizował w ciągu ostatnich dwóch lat.

Bezpieczeństwo Polski i regionu oraz strategiczny dialog z USA

- Realizując nasz program postawiliśmy przede wszystkim na wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i całej flanki wschodniej – zaznaczył szef MSZ. Przypomniał przy tym, że dzięki decyzjom warszawskiego szczytu NATO z 2016 r. w Polsce stacjonują obecnie m.in. batalionowa grupa bojowa, amerykańska pancerna brygadowa grupa bojowa i jednostka lotniczo-logistyczna w Powidzu, a w Redzikowie trwa budowa amerykańskiej instalacji Obrony Przeciwrakietowej. - Marzenia generacji Polaków o tym, aby Polska była chroniona przez najpotężniejszy sojusz świata, ziściły się – podkreślił.

Minister przypomniał również, że nasz kraj nie tylko jest konsumentem bezpieczeństwa, ale również jego dostawcą. – Uczestniczymy w wielu inicjatywach NATO, jesteśmy w grupie batalionowej na Łotwie, jesteśmy w Globalnej Koalicji przeciwko Daesh, wracamy do operacji pokojowych ONZ. Te działania są pozytywnie oceniane przez naszych sojuszników – oświadczył.

Wśród sukcesów polskiej polityki zagranicznej szef MSZ wymienił także tegoroczną wizytę prezydenta USA Donalda Trumpa w Warszawie oraz intensywną współpracę na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Podmiotowa polityka w Europie

- Zgodnie z zapowiedzią, wzmacniamy podmiotową politykę naszego kraju w Europie – ocenił minister Waszczykowski odnosząc się do działań resortu spraw zagranicznych w ramach polityki europejskiej.  - Domagamy się podniesienia znaczenia rządów i parlamentów narodowych w unijnym procesie decyzyjnym – zauważył. Przypomniał także, że to właśnie z naszej części Europy, w tym z Warszawy, wychodzą apele o utrzymanie jedności Unii, o wzmocnienie czterech wolności oraz o utrzymanie i rozwinięcie wspólnego rynku. Szef polskiej dyplomacji podkreślił przy tym, iż polski punkt widzenia znalazł odzwierciedlenie w ważnych decyzjach unijnych, m.in. w deklaracji Rady Europejskiej z Rzymu.

Szef MSZ zwrócił uwagę, iż Polska wniosła istotny wkład w zawarcie porozumienia między NATO a UE na Szczycie warszawskim. - Konsekwencją tej współpracy NATO-Unia było zawarcie w poniedziałek porozumienia o PESCO: wzmocnionej współpracy strukturalnej, która może stać się ciekawym instrumentem tworzenia zbrojnego oręża Unii Europejskiej – dodał.

W ramach procesu przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 osiągnięto główny cel, czyli zachowanie wysokości środków na politykę spójności i rolną. Minister przypomniał także, że Unia Europejska w dużej mierze przyznała Polsce rację w kwestii przymusowej relokacji migrantów.

Szef polskiej dyplomacji ocenił, iż intensywnie rozwija się współpraca gospodarcza z państwami UE, zwłaszcza z Niemcami, które pozostają  naszym głównym partnerem gospodarczym. - W dalszym ciągu utrzymujemy wysoki stan współpracy zarówno politycznej, jak i gospodarczej z Francją – zaznaczył także Witold Waszczykowski, informując jednocześnie o planowanej w najbliższym czasie wizycie premier Beaty Szydło w Paryżu. Minister przypomniał ponadto, że Polska kontynuuje bliską współpracę z Wielką Brytanią, w tym w dziedzinie bezpieczeństwa w formacie Kwadrygi. - Jesteśmy także aktywnym państwem, które współpracowało na rzecz stworzenia instrukcji negocjacyjnych w sprawie brexitu – dodał.

- Angażujemy się również w ramach UE na rzecz zwalczania propagandy i dezinformacji, szczególnie dezinformacji płynącej ze strony Rosji – zauważył jednocześnie podczas konferencji prasowej minister Waszczykowski.

Solidarność regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej

- Udało nam się odbudować i pogłębić współpracę regionalną. Przede wszystkim wróciliśmy do tradycyjnego formatu Grupy Wyszehradzkiej, ale stworzyliśmy także nowe inicjatywy – zaznaczył minister, wymieniając w tym kontekście inicjatywę Trójmorza, tzw. Dziewiątkę Bukaresztańską i  Trójkąt Polska- Rumunia-Turcja. Zaznaczył także, że nasze aktywne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej przyczyniło się do wzmocnienia pozycji Polski i regionu w Europie. – Grupa Wyszehradzka ma wielkie ambicje współpracy z Partnerstwem Wschodnim, z państwami bałkańskimi, które kandydują do Unii Europejskiej i z państwami Morza Bałtyckiego – dodał.

Zwiększona obecność Polski na arenie międzynarodowej

- Staraliśmy się zwiększyć naszą obecność na arenie międzynarodowej – podkreślił szef polskiej dyplomacji, przypominając ważne wydarzenia międzynarodowe współorganizowane przez resort spraw zagranicznych w ostatnich dwóch latach, w tym Światowe Dni Młodzieży połączone z wizytą Ojca Świętego w Krakowie, szczyt NATO w Warszawie czy 41. Sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Minister Waszczykowski zwrócił także uwagę, że stworzono trwałe warunki prawne do funkcjonowania w Polsce organizacji i agencji międzynarodowych, m.in. Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODHIR) oraz Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX).

- W wyniku bardzo intensywnej kampanii polskiego prezydenta i przede wszystkim tego rządu, uzyskaliśmy miejsce niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na 2018-2019 r. – przypomniał minister Waszczykowski. Jednocześnie wyraził przekonanie, iż jest to istotne narzędzie, instrument oddziaływania polskiej dyplomacji przez następne dwa lata.

Szef MSZ zaznaczył, że Polska odbudowuje także swoją fizyczną obecność na świecie. - Otworzyliśmy ambasadę w Senegalu, Tanzanii, Panamie. Otwieramy konsulaty w Houston, Teksasie i Belfaście - wymienił szef MSZ. Dodał również, że przywrócona została obecność dyplomatyczna w Bagdadzie i reaktywowano placówkę w Damaszku, z kolei w 2018 roku planowane jest otwarcie Ambasady RP w Republice Filipin.

Szef polskiej dyplomacji zwrócił także uwagę, iż stale rozbudowywana jest polityka humanitarna. Przypomniał, że w 2016 r. Polska aż czterokrotnie zwiększyła zakres udzielanej pomocy humanitarnej.

Aktywna polityka wschodnia

Podsumowując działania MSZ w ramach polityki wschodniej minister Waszczykowski zaznaczył, iż w obliczu jaskrawego złamania przez Rosję podstawowych zasad prawa międzynarodowego Polska skutecznie zabiega na forum UE o konsolidację polityki sankcji, a na forum NATO o wzmocnienie wschodniej flanki. - Nasza ocena sytuacji na Wschodzie została powszechnie przyjęta zarówno przez UE jak i NATO – zauważył.

Odnosząc się do relacji polsko-ukraińskich szef polskiej dyplomacji podkreślił, że oferujemy Ukrainie daleko idącą pomoc, ale stawiamy również wymagania. - Pomagamy na płaszczyźnie politycznej, dyplomatycznej, militarnej, ekonomicznej oraz transformacji ustrojowej. Natomiast wymagamy poszanowania prawdy historycznej i dziedzictwa kulturowego – oświadczył. Nawiązując z kolei do relacji z Białorusią minister powiedział, że wobec zniesienia przez UE sankcji nałożonych na ten kraj, Polska nadrabia obecnie zaległości traktatowe i techniczne w wielu obszarach relacji dwustronnych.

Minister ocenił również, iż Polska tchnęła nowe życie w koncepcję Partnerstwa Wschodniego w oparciu o projekty transportowe, infrastrukturalne, energetyczne czy cyfrowe. Przypomniał przy tym swą wspólną polsko-szwedzką wizytę w Gruzji oraz wcześniejszą wizytę w państwach Kaukazu Południowego. - Miałem okazję rozmawiać zarówno o sprawach bilateralnych, jak i problemach tych krajów, jako przedstawiciel Ojców Założycieli Partnerstwa Wschodniego - podkreślił.

Stosunki z krajami pozaeuropejskimi

Minister przypomniał, że Polska wzmocniła strategiczne partnerstwo z państwami azjatyckimi, w szczególności z Chinami, a także z Japonią i  Republiką Korei. Resort spraw zagranicznych dba także o umocnienie relacji z krajami pozaeuropejskimi, zwłaszcza z państwami ASEAN, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Ameryki Łacińskiej.

- Jesteśmy otwarci na kontakty zarówno z największymi państwami świata, jak i z tymi mniejszymi – zaznaczył szef MSZ. 

Promocja naszego kraju za granicą oraz kontakt z Polonią i Polakami na świecie

Podsumowując działania resortu nakierowane na dbałość o wizerunek Polski, minister Waszczykowski ocenił, iż stworzony został bardziej efektywny system promocji zagranicznej Polski. W szczególności wymienił tu skuteczną komunikację poprzez portal Poland.pl oraz audycje i portale w ramach www.Thenews.pl.

Nawiązując do kwestii polonijnych minister podkreślił, iż stałym punktem wszystkich podróży zagranicznych w ramach resortu są spotkania z Polakami i przedstawicielami organizacji polonijnych. - Znowelizowaliśmy także ustawę o Karcie Polaka, co pozwala nam przyjmować repatriantów w większej liczbie – dodał.

Reforma służby zagranicznej

Minister Waszczykowski zwrócił także uwagę, że MSZ podjęło reformę służby zagranicznej, której jednym z celów jest otwarcie na wysoko wyspecjalizowanych ekspertów. Przypomniał też, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej w pierwszym kwartale br. został przekazany do prac sejmowych. - Czekamy na rozstrzygnięcie procesu legislacyjnego, abyśmy otrzymali instrumenty do modernizowania naszej służby – dodał.Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych


facebook