RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

06.03.2018 Jak dostać pracę w Ministerstwie SPraw Zagranicznych? RODM Gdańsk poleca

Czym jest dyplomacja? Jak wygląda rekrutacja do polskiej służby dyplomatycznej? Jakie wymagania formalne należy spełnić ? Jakie cechy osobowościowe powinien mieć kandydat na dyplomatę?


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
zapraszają na spotkanie z Amb. Jackiem Perlinem

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Aula S-208 , godz. 11:30Jacek Perlin


- polski iberysta, językoznawca i dyplomata, były ambasador RP w Kolumbii (2008-2012) i w Wenezueli (1998-2002) Kariera naukowa
W latach 1974-1980 studiował w Katedrze Iberystyki Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu stopnia magistra w 1980 pozostał na uczelni jako doktorant. W 1981 został wiceprzewodniczącym uczelnianego koła NSZZ "Solidarność". W 1988 obronił doktorat. W 1995 został doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, na podstawie rozprawy Lingwistyczny opis polskiego języka migowego, przedstawionej na Wydziale Polonistyki UW.

Kariera dyplomatyczna

W 1993 został pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W latach 1994-1998 wicedyrektor Departamentu Ameryki Północnej i Południowej w centrali MSZ w Warszawie. W 1998 wyjechał na placówkę do Caracas, gdzie przez cztery lata kierował polską ambasadą. Po powrocie do kraju trafił do Departamentu Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ, gdzie w randze radcy-ministra kierował redakcją resortowego pisma Opinie i Ekspertyzy. W latach 2005-2007 stał na czele Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie. W 2008 był krótko wicedyrektorem Departamentu Ameryki MSZ, po czym został mianowany ambasadorem RP w Kolumbii, z dodatkową akredytacją na Dominikanie, Haiti, Saint Lucii i Panamie.facebook