RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.06.2018 Egzamin kwalifikujący do pracy w ONZ w ramach programu Young Professionals Programme YPP 2018 RODM Gdańsk poleca

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Sekretariat Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do egzaminu Young Professionals Programme (YPP). Po raz kolejny w gronie 65 państw uprawnionych do wzięcia udziału w egzaminie znalazła się Polska. Młodzi Polacy zainteresowani karierą w ONZ i spełniający kryteria programu mają możliwość przystąpić do egzaminu, po którym mogą zostać międzynarodowymi urzędnikami w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Egzamin YPP dotyczył będzie trzech obszarów i będzie przeprowadzany online.

  • Legal Affairs
  • Social Affairs
  • Statistics

 Uczestnicy będą mogli zdawać egzamin z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu w ciągu 16-godzinnego okna wyznaczonego przez organizatorów.

 Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które :

  • posiadają obywatelstwo kraju uczestniczącego w programie i nie ukończyły 32 roku życia (urodzone po 1 stycznia 1986 r.),
  • mają wyksztalcenie wyższe (przynajmniej licencjat lub równoważny) z dziedziny właściwej dla wybranego obszaru. Doświadczenie zawodowe w zasadzie nie jest wymagane, może jednak stanowić dodatkowe kryterium w przypadku, gdy na jeden obszar przypada więcej niż 40 aplikacji,
  • biegle znają jęz. angielski i/lub francuski

 Aplikacje są przyjmowane  w terminie do 9 sierpnia br. (do godziny 23:59 czasu nowojorskiego)  za pośrednictwem internetowej platformy rekrutacyjnej ONZ. Proces aplikacji opisany został na stronie internetowej programu YPP


Wstępny harmonogram egzaminu  YPP:

 

2018 r:

11 czerwca – 9 sierpnia – możliwość składania aplikacji do udziału w egzaminie
sierpień – wrzesień – ewaluacja aplikacji
wrzesień – październik – przekazywanie zaproszeń do egzaminu
październik -  pierwsza część egzaminu online
grudzień – druga część egzaminu online

 

2019:

maj– czerwiec – rozmowy kwalifikacyjne (interviews)
czerwiec – powiadomienie o wynikach

 

***

Więcej o programie YPP na stronach ONZ

 Pytania i odpowiedzi (FAQ)

 

Media społecznościowe UN Careers:

facebook.com/UN.Careers

twitter.com/un_careers
facebook