RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

05.09.2018 Chcesz pracować w dyplomacji, a przegapiłeś termin naboru ? Nic straconego! RODM Gdańsk poleca

Nie chcesz być tradycyjnym urzędnikiem? Marzysz o tym, by poznawać nowych ludzi? Jesteś gotów, by reprezentować interesy Polski za granicą? Weź udział w konkursie na aplikację dyplomatyczno - konsularną.


Do 14 września trwa nabór na aplikację dyplomatyczną, która przygotowuje do pracy w polskiej służbie zagranicznej. Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku. Ukończenie aplikacji i zdanie egzaminu umożliwia uzyskanie stopnia dyplomatycznego oraz podjęcie obowiązków członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP.

Komplet dokumentów należy przesłać lub złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu dokumentów do MSZ. Dokumenty które wpłyną po ww. dacie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe zostaną uznane za dostarczone w terminie pod warunkiem jednoczesnego przesłania zgłoszenia na : ad.sekretariat@msz.gov.pl


Szczegóły na stronie: www.msz.gov.pl w zakładce PRACA i KARIERA


Dokumenty należy przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Akademia Dyplomatyczna MSZ
Al. J.Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
z dopiskiem: ADK 2019 „A”


W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny +48 (22) 5238766 i 5238438.


Źródło: MSZfacebook