RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

18.10.2018 Debata o Europie: "POLSKA W STREFIE EURO - SZANSA CZY ZAGROŻENIE?" RODM Gdańsk poleca

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro? Jakie są korzyści a jakie zagrożenia? Czy i w jakich aspektach możemy spodziewać się dalszej integracji strefy euro? Odpowiedzi na te i pozostałe pytania można było usłyszeć podczas konsultacji obywatelskich, które odbyły się w Gdyni.

Wydarzenie to zgromadziło blisko 200 osób ze środowisk akademickich i było zorganizowane w ramach ogólnopolskich konsultacji obywatelskich i debacie ws. przyszłości Europy.

Spotkanie odbyło się 29 października
przy współudziale Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk
oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni
i dotyczyło kwestii związanych z wprowadzeniem euro w Polsce.

W konsultacjach udział wzięli:

Mateusz Mońko – MSZ
Filip Skawiński – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Sebastian Płóciennik – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych


Zdaniem panelistów Polska musi być odpowiednio przygotowana do wejścia w strefę euro. Należy zatem wpierw przeprowadzić wnikliwą analizę gospodarczą. Trzeba również wziąć pod uwagę doświadczenia innych państw, będących w podobnej sytuacji.

„Chodzi tu o takie przygotowanie, które zagwarantuje, że akcesja będzie korzystna dla Polski. Po drugie, strefa euro musi „naprawić się”, być bardziej odporna na wstrząsy gospodarcze” – powiedział Mateusz Mońko, przedstawiając tym samym stanowisko rządu.

Podobnie wypowiedział się Filip Skawiński, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce, twierdząc, że problem jest bardziej złożony. Prawie wszystkie państwa członkowskie (oprócz Wielkiej Brytanii i Danii) są zobowiązane do przyjęcia euro.

Według Sebastiana Płóciennika, eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, zagrożeniem może być brak wyłączności na dysponowanie polityką pieniężną. Natomiast pojawia się szansa dla innowacyjności polskiej gospodarki.
facebook