RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

12.05.2019 W Sybinie przyjęto deklarację na temat przyszłości UE RODM Gdańsk

„Potwierdzamy naszą wiarę w to, że zjednoczona UE ma większą siłę w coraz bardziej niespokojnym i pełnym wyzwań świecie. Jako przywódcy uznajemy, że naszym zadaniem jest uczynić Unię silniejszą, a naszą przyszłość – jaśniejszą. Zarazem uznajemy europejską perspektywę innych państw europejskich.” – głosi deklaracja z Sybina, gdzie 9 maja spotkali się przywódcy państw członkowskich UE oraz szefowie unijnych instytucji. Podczas nieformalnego szczytu zorganizowanego z okazji Dnia Europy przyjęli oni dziesięciopunktową deklarację, którą nazwano „zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń”.

Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się między innymi do obrony jedności Unii Europejskiej, w której nie ma być miejsca na podziały szkodzące wspólnemu interesowi. Kraje członkowskie mają również przestrzegać zasady solidarności i wspierać się nawzajem. „Możemy i będziemy mówić jednym głosem” – zadeklarowali ich przedstawiciele. Kolejnym zobowiązaniem jest dążenie do likwidacji dysproporcji między krajami na wszelkich możliwych polach, ochrona obywateli  i zapewnienie im bezpieczeństwa, a także „bycie odpowiedzialnym globalnym liderem”.

W deklaracji znalazły się również zapewnienia o pochyleniu się nad kwestią ochrony środowiska i zmian klimatu. Ten temat poruszył w rozmowie z dziennikarzami Jean-Claude Juncker, odnosząc się sporządzonego na kilka dni przed szczytem listu przedstawicieli rządów Francji, Holandii, Belgii, Szwecji, Danii, Hiszpanii, Portugalii i Luksemburga, w którym zaapelowali oni o całkowitą eliminację emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Dotychczasowe wytyczne UE zakładają ograniczenie emisji szkodliwych gazów o 40 procent do roku 2030 na terenie całej Wspólnoty; Juncker podkreślił, że to właśnie ten plan ma priorytetowe znaczenie. Komisja Europejska przeprowadziła analizę, według wyników której spełnienie założeń tego planu nie powinno być problemem dla krajów członkowskich. Parlament Europejski z kolei proponuje podniesienie tego progu do 55 procent, aktywiści natomiast postulują obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 80 procent do 2030 roku.

Inną ważną kwestią poruszoną podczas szczytu w Sybinie była turecka aktywność u wybrzeży Cypru. Tureckie statki przygotowują się do badawczych odwiertów w poszukiwaniu złóż gazu w wodach należących do, zdaniem władz Cypru, wyłącznej strefy ekonomicznej tego kraju (wyłączna strefa ekonomiczna to obszar rozciągający się na odległość 200 mil morskich od granicy wód terytorialnych). Turcja z kolei jest zdania, że odwierty odbywają się w wodach podległych Tureckiej Republice Cypru Północnego, utworzonej w 1974 po tureckiej inwazji na Cypr. Cypr Północny za niepodległe państwo jest uznawany jedynie przez rząd w Ankarze.

Cypr, wspierany przez Grecję, wezwał pozostałych uczestników szczytu do potraktowania tej sprawy jako problemu ogólnoeuropejskiego, podkreślając znaczenie, jakie dla Wspólnoty mają gospodarcze i energetyczne interesy we wschodniej części Morza Śródziemnego. Takie podejście do omawianego problemu zadeklarował przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który dodał również, że jeśli Turcja nie ustąpi, to na unijni przywódcy będą zmuszeni do rozważenia podjęcia konkretnych kroków podczas kolejnego szczytu. Ten zaś ma odbyć się 28 maja, kiedy znane będą już wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wówczas mają się rozpocząć rozmowy na temat obsady najważniejszych stanowisk w Unii – przewodniczącego Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.Źródło: Euractiv, fot. Starherald.com  


facebook