RODMGdańsk

SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

21.05.2019 Wizyta studyjna urzędników z zagranicy RODM Gdańsk

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zorganizował spotkanie dla urzędników z zagranicy przebywających w Polsce na wizycie studyjnej w ramach Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podczas dyskusji w sali im. Lecha Bądkowskiego mieli oni szansę poznać województwo pomorskie z każdej strony – od historii, przez turystykę, po biznes.

Spotkanie krótką powitalną przemową rozpoczął wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski, który wprowadził gości w tematykę związaną z regionem. Mówił o gospodarce, współpracy międzynarodowej, biznesie oraz o znaczeniu, jakie dla województwa pomorskiego ma dbałość o zrównoważony rozwój. Przypomniał również o zbliżających się obchodach trzydziestolecia transformacji ustrojowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Po wicemarszałku głos zabrał Tomasz Orłowski, były ambasador RP we Włoszech i Francji, obecnie wykładowca w Akademii Dyplomatycznej MSZ, który podkreślił znaczenie samorządności dla rozwoju Pomorza. Podkreślił, że samorządność stanowi filar udanej transformacji, a co za tym idzie, także integracji Polski z Unią Europejską, natomiast siła samego samorządu decyduje o sile demokracji w ogólnym ujęciu.


powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie powiekszenie


Po słowach wstępu przyszła kolej na szczegółową prezentację województwa pomorskiego. Stronę gospodarczą omówił Bartosz Wojtasiak z Agencji Rozwoju Pomorza. Przedstawił on województwo pomorskie jako przestrzeń przyjazną dla biznesu, z naciskiem na branżę IT oraz badania i rozwój, a także dobre miejsce do życia. Przybliżył również gościom działalność Agencji Rozwoju Pomorza oraz możliwości współpracy, jakie oferuje. Kolejnym tematem była prezentacja strategii rozwoju województwa i efektów wykorzystania funduszy unijnych, którą przeprowadził Radomir Matczak z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego. Oprócz omówienia dotychczasowych osiągnięć i prezentacji najważniejszych inwestycji zrealizowanych w dobie przynależności Polski do UE, opowiedział również o wyzwaniach, z jakimi w nadchodzącej dekadzie będzie się musiało zmierzyć województwo pomorskie. Są wśród nich zmiany klimatu, starzenie się społeczeństwa czy rozwój kompetencji cyfrowych mający przeciwdziałać wykluczeniu. Na końcu przyszedł czas na prezentację walorów turystycznych Pomorza, czym zajęła się Joanna Lewy z Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. W prezentacji znalazły się najciekawsze miejsca na Pomorzu, takie jak szlak zamków gotyckich, Szwajcaria Kaszubska czy liczne muzea.

Poniedziałkowe spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim było zwieńczeniem wizyty studyjnej dla urzędników z zagranicy organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Goście przebywali w Polsce przez cztery dni.


facebook